"Талдықорған гуманитарлық-техникалық колледжі" МКҚК
0

ҚАБЫЛДАНАТЫН МАМАНДЫҚТАР

Қабылданатын мамандықтар 2021 ж.

Жергілікті бюджет

9 сыныптан кейін - 2 жыл 10 ай

  1. 0402000 Дизайн (бейін бойынша) 
  2. 0901000 Электрстанциялар мен желілердің электр жабдықтары (түрлері бойынша)
  3. 1306000 Радиотехника және байланыс (түрлері бойынша)
  4. 1403000 Ішкі санитарлық техникалық құрылғыларды, желдеткіштер мен инженерлік жүйелерді құрастыру.

11 сынып  - 10 ай

  1. 1414000 Жиһаз өндірісі (түрлері бойынша)
  2. 0901000 Электрстанциялар мен желілердің электр жабдықтары (түрлері бойынша)
  3. 1402000-Жол-құрылыс машиналарын техникалық пайдалану(түрлері бойынша)
  4. 1401000 Ғимараттар мен құрылымдарды салу және пайдалану