"Талдықорған гуманитарлық-техникалық колледжі" МКҚК
0

ҚАБЫЛДАНАТЫН МАМАНДЫҚТАР

Талдықорған гуманитарлық-техникалық колледжіне 2021-2022 оқу жылына қабылданатын мамандықтар

 

9 Сыныпнегізінде - 2 жыл 10 ай

 

Коды

Мамандықатауы

07321100

Тұрғынүй-коммуналдықшаруашылықобъектілерініңинженерлікжүйелерінмонтаждаужәнепайдалану

 

07140900

Ғимараттар мен құрылыстарды салу жәнепайдалану

 

07130100

Электр жабдықтары (түрлеріжәнесалаларыбойынша)

 

02120100

Интерьер дизайны

 

07221400

Жиһазөндірісі

 

11- сынып негізінде - 10 ай

 

Коды

Мамандықатауы

07320700

Автомобиль жолдары мен аэродромдарқұрылысыжәнепайдалану

 

07320100

Ғимараттар мен құрылыстарды салу жәнепайдалану

 

07321100

Тұрғынүй-коммуналдықшаруашылықобъектілерініңинженерлікжүйелерінмонтаждаужәнепайдалану

 

07130100

Электр жабдықтары (түрлеріжәнесалаларыбойынша)