"Талдықорған гуманитарлық-техникалық колледжі" МКҚК
0

Жылдық жоспар 2019-2020

КОЛЛЕДЖДІҢ ЖҰМЫС БАРЫСЫНДА БАСШЫЛЫҚҚА АЛЫНЫП, ҚОЛДАНЫЛАТЫН МЕМЛЕКЕТТІК ҚҰЖАТТАР

1.Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі № 319-III «Білім туралы» Заңы (2012 жылғы 28 желтоқсандағы редакцияда және толықтырулармен).

 1. Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 11 шілдедегі № 151 Қазақстан Республикасының «Тіл туралы Заңы».
 2. «Білім берудің тиісті деңгейіне мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 31 қазанындағы № 604 Бұйрығы.
 3. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2009 жылғы 13 шілдедегі № 338 «Педагогикалық қызметкерлер мен тұлғаларға теңестірілген тұлғалардың үлгілік біліктілік сипаттамаларын бекіту туралы» бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 09.06.2011 жылғы № 241 бұйрығымен.
 4. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 27.01.2016 ж. №87 бұйрығына сәйкес «Білім және ғылым саласындағы мемлекеттік қызметтің стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2015 жылғы 16 сәуірдегі № 212 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы».
 5. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 18.10.2018 ж. №578 қаулысына сәйкес «Техникалық және кәсіптік білім берудің кәсіптік оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында білім алуға қабылдаудың үлгілік қағидаларын бекіту туралы
 6. "Білім алушыларды білім беру ұйымдарының түрлері бойынша ауыстыру және қайта қабылдау қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 20 қаңтардағы № 19 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы
 7. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2014 жылғы 4 желтоқсандағы № 506 бұйрығына сәйкес «Білім беру ұйымдарында білім алушыларға арналған академиялық демалыс беру ережесін бекіту туралы» бұйрығы. Негізі ҚР Білім және ғылым министрінің 10.03.2017 ж. №110 бұйрығы.
 8. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 22 қаңтардағы № 72 бұйрығына сәйкес «Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2015 жылғы 15 маусымдағы № 384 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» бұйрығымен «Оқытушыларға типтік оқу бағдарламаларын және типтік оқу бағдарламаларын бекіту туралы» бұйрығы.
 9. Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру мамандықтары бойынша үлгілік оқу бағдарламалары мен үлгілік оқу жоспарларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2017 жылғы 31 қазандағы № 553 бұйрығы.

11.Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2016 жылғы 22 қаңтардағы № 72 бұйрығына сәйкес «Техникалық және кәсіптік білім мамандықтары бойынша типтік оқу бағдарламаларын және типтік оқу бағдарламаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 15.06.2015 ж.бұйрығы.

 1. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрі м.а-ның 2012 жылғы 13 желтоқсандағы № 615 бұйрығының редакциясында «Білім беру ұйымдарының білім беру қызметінде қолданатын қатаң есептілік құжаттарының нысанын бекіту туралы» . Негізі Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2007 жылғы 23 қазандағы № 502 бұйрығы.
 2. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 13 мамырдағы № 318 бұйрығының редакциясындағы «Студенттердің академиялық үлгеріміне, аралық және соңғы дайындыққа тұрақты мониторинг жүргізудің үлгі ережесін бекіту туралы» . Негізі Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 18 наурыздағы № 125 бұйрығы.
 3. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 12 наурыздағы № 320 бұйрығы «Әлеуметтік көмек көрсететін азаматтарға әлеуметтік көмек көрсетудің мөлшерін, көздерін, түрлері мен ережелерін бекіту туралы» 2015 жылғы 25 сәуірдегі № 326 қаулысымен өзгертілді.
 4. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 1 ақпандағы №702 қаулысының редакциясында «Білім беру ұйымдарында оқитын студенттерге мемлекеттік стипендияларды тағайындау, төлеу және мөлшерін бекіту ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 07 ақпандағы №116 қаулысы.
 5. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 26.01.2015 ж. № 79 бұйрығының редакциясында «Техникалық және қызметтік жұмыстың мамандықтарына (мамандықтарына) кәсіптік даярлық пен біліктілік деңгейін бағалау ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 18 маусымдағы бұйрығы .
 6. «Білім беру қызметтерін көрсетудің типтік шартының нысандарын және кәсіптік практиканы жүргізудің стандартты шартын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 01.02.2016 жылғы №93 бұйрығы.
 7. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 27.01.2016 жылдан №83 бұйрығына сәйкес «Білім және ғылым саласындағы мемлекеттік қызметшілерді аттестаттаудан ережелері мен шарттарын бекіту туралы», сондай-ақ оқытушылар мен соған тең тұлғаларды аттестаттау шарттары және

«Мектепке дейінгі, бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында лауазымдарда болу» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 17.10.2017 ж. № 530 бұйрығының редакциясында көрсетілнен.

19."Білім беру ұйымдарында қамқоршылық кеңестің жұмысын ұйымдастыру және оны сайлау тәртібінің үлгілік қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2017 жылғы 27 шілдедегі № 355 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 2 сәуірдегі № 123 бұйрығы.

 1. «Кәсіптік тәжірибені ұйымдастыру мен жүргізу ережесін және ұйымды тәжірибе негізі ретінде анықтау ережелерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 29.01.2016 ж. №107 бұйрығы.
 2. «Кәсіптік-техникалық білім беру саласындағы әлеуметтік әріптестік комиссияларының үлгі ережесін және жұмыс тәртібін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2013 жылғы 29 тамыздағы № 361 бұйрығы.
 3. «Педагогикалық этика туралы заңды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрі м.а-ның 08.01.2016 ж. №9 бұйрығы.
 4. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы Қазақстан Республикасының Заңы 2015 жылғы 18 қарашадағы № 410-V ҚРЗ.
 5. Қазақстан республикасының 2015-2025 жылдарға арналған «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегия туралы» 2014 жылғы 26 желтоқсанындағы №986 Жарғысы.
 6. «Дуальды оқытуды ұйымдастыру ережелерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 21 қаңтардағы № 50 бұйрығы.
 7. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 30 қаңтардағы № 150 қаулысымен өзгертілген «Педагог қызметкерлер мен тұлғаларға теңестірілген тұлғалардың білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру ұйымдарының типтік штатын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 30 қаңтардағы № 77 қаулысы.
 8. «Жіктеушінің талаптарына сәйкес техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім берудің оқу мерзімі мен білім берудің деңгейі бойынша кәсіптер мен мамандықтардың тізімін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 22 қаңтардағы № 65 бұйрығы.
 9. «Білім беру объектілеріне қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық талаптар» санитарлық ережелер туралы 16.08.2017 жылғы №611 Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің бұйрығы.
 10. Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігінің Техникалық реттеу және метрология комитетінің 2008 жылғы 3 маусымдағы № 273 бұйрығымен бекітілген және қолданысқа енгізілген Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру мамандықтарының жіктеуіші және Министрліктің Техникалық реттеу және метрология комитетінің бұйрығымен өзгертулер мен толықтырулар енгізілді. Негізі Қазақстан Республикасының инвестициялары мен дамуы туралы 01.07.2017 ж. № 186 бұйрық.
 11. «Әдістемелік ұсыныстарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 05.04.2004ж. № 287 бұйрығы (курстық жұмысты (жобаны) енгізу және қорғау практикасын ұйымдастыру және жүргізу туралы.
 12. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2007 жылғы 29 қарашадағы №583 «Білім беру, әдістемелік және ғылыми-әдістемелік жұмыстарды ұйымдастыру және жүзеге асыру ережесін бекіту туралы» бұйрығы.
 13. «Әдістемелік (әдістемелік, ғылыми-әдістемелік) кеңестің және оны сайлау тәртібінің қызметі туралы үлгі ережені бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2007 жылғы 21 желтоқсандағы № 644 бұйрығы.
 14. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 08.01.2015 ж.

№ 12 бұйрығының редакциясында «Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының типтері бойынша типтік қызмет регламентін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2013 жылғы 11 қыркүйектегі № 369 бұйрығы.

 1. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 29 желтоқсандағы Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған бағдарламасын бекіту туралы № 919 қаулысы.
 2. "Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру саласында көрсетілетін мемлекеттік қызметтер стандарттарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 15 мамырдағы № 205 бұйрығы.
 3. Пандемия кезеңінде білім беру ұйымдарында COVID-19 коронавирустық инфекцияның таралуына жол бермеу жөніндегі шараларды күшейту туралы 01.04.2020 жылғы №123 бұйрығы.
 4. Орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының педагогтері жүргізу үшін міндетті құжаттардың тізбесін және олардың нысандарын бекіту туралыҚазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 6 сәуірдегі № 130 бұйрығы.
 5. 38. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы  «13» тамыздағы № 345 бұйрығы
 6. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 18 наурыздағы № 125 бұйрығына 2-қосымша

 

 

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҰЙЫМДАСТЫРУ ШАРАЛАРЫ

Колледж директорының бақылау жүйесі

 

Р/с

Бақылаудың мазмұны

Мерзімі

1

Колледждің барлық бағыттағы жұмыстарын бақылау.

 

үнемі

2

Колледждің түбегейлі даму стратегиясы мен тактикасы жөніндегі жұмысты ұйымдастыру, колледж жұмысын жоспарлау.

тұрақты

3

Қызметкерлермен жұмыс: іріктеу және орналастыру.

 

тұрақты

4

Орындалған жұмыстарға талдау жасау.

 

үнемі

5

Педагогикалық кеңестің, директор жанындағы кеңестің және әкімшілік кеңесінің жұмыстарына басшылық жасау

аптасына бір рет

6

Директордың орынбасарларының өз бөлімдері бойынша «Білім туралы» Заңының орындалу барысын қадағалау.

жоспар бойынша

7

Қаражат-шаруашылық пен өндірістік әрекетке бақылау, оқу-материалдық және өндірістік негізді нығайту, жоспардың орындалуын тексеру.

колледж  жоспары бойынша

8

«Жас маман» жобасы бойынша «Жиһаз өндірісі» мамандығының шеберханасының жабдықталуын қадағалау

жоспар бойынша

9

Институционалды және мамандандырылған аккредиттеуден кейінгі сүйемелдеу жұмыстарына басшылық жасау.

Жоспарға сәйкес

10

Оқу жоспары мен  оқу-тәрбие үрдісіне бақылау мен басшылық жасау:

сабақтарға қатысу;

топ журналдарын тексеру;

сабақтан тыс тәрбие шараларына қатынасу;

«Жастар үйінде» тұратын білім алушылардың  әлеуметтік-тұрмыстық жағдайын тексеру.

оқу бөлмелері мен шеберханаларды тексеру.

 

үнемі

үнемі

айына 1 рет

кезінде

үнемі

үнемі

 

 

 

 

 

ДИРЕКТОРДЫҢ ӨНДІРІСТІК ОҚУ ІСІ ЖӨНІНДЕГІ ОРЫНБАСАРЫНЫҢ

 БАҚЫЛАУ ЖҮЙЕСІ

 

Р/с

Бақылаудың мазмұны

Мерзімі

1

Өндірістік оқыту шеберлерінің оқу жоспарлау құжаттарының сапалы жүргізілуін тексеру:

-          оқу-өндірістік жұмыстарының тізбесі;

-          сабақ жоспарлары;

-          өндірістік оқытудың журналдары.

 

 

жарты жылда1 рет,

үнемі,

ай сайын

2

Өндірістік оқыту сабақтарына қатынасу.

аптасына 3 рет

3

Еңбекті қорғау мен өрт және техника қауіпсіздігінің сақталуына басшылық жасау, бақылау жүргізу.

тоқсан сайын

4

Білім алушылардың өндірістік оқыту сабақтарына қатынасуын қадағалау.

күнделікті

5

Өндірістік оқыту шеберлерінің ҚР «Тіл туралы», «Білім туралы» Заңдарының орындалуын бақылау.

күнделікті

6

Контингент қозғалысын бақылау.

үнемі

7

Шеберханадағы санитарлық-гигиеналық нормаларының сақталуын бақылау.

үнемі

8

Өндірістік оқыту шеберлерінің тұрақталуын, кадрлар ағымының сақталуын қадағалау.

үнемі

9

Шеберханалардың материалдық-техникалық базасының сақталуын және нығайтылуын қадағалау.

жыл бойы

10

Шеберханалардың безендірілуін қадағалау.

үнемі

11

Жатақхана жұмысын қадағалау.

ай сайын

12

Педагогикалық кеңестің, әдістемелік кеңестің шешімдерін және бұйрықтардың орындалуын қадағалау.

жоспар бойынша

13

«Жиһаз жинақтаушы», «Дәнекерлеу ісі» мамандығының дуальдық оқыту жүйесінің жоспарларының орындалуын қадағалау.

жыл бойы

14

Шеберлердің мамандықтар бойынша оқу-әдістемелік құралдарын әзірлеп, әдістемелік кеңеске ұсынуларын қадағалау.

кесте бойынша

 

 

 

 

 

КОЛЛЕДЖІШІЛІК ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ЖҰМЫСТЫ БАҚЫЛАУДЫҢ ЖОСПАРЫ

№ р\с

Бақылау объектілерінің атауы

Бақылаудың түрі

Бақылаудың әдісі

Жауапты

Қорытындылау

Орындалу мерзімі

Аяқталу нысаны

1.     

Колледждің жаңа оқу жылына дайындығы

тақырыптық

барлық ғимараттардың жаңа оқу жылына дайындығын тексеру

колледж әкімшілігі

әкімшілік жиналыс

 

тамыз

жаңа оқу жылына дайындық актісі

2.     

Оқу-тәрбиелеу үдерісінің кадрлық қамтамасыз етілуі мен педагогтардың жүктемесінің объективті бөлінуі

жаппай

педагогикалық жүктемені жасау

директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары

педагогикалық кеңестің отырысы

тамыз

хаттама

3.     

Жаңа оқу жылына оқу-тәрбие, оқу өндіріс, әдістемелік    жұмыстардың оқу жоспарлау құжаттарын жасау жағдайы.

жан-жақты

тексеру

Директор, ОІЖ ӨОЖ, КОЖ, ТІЖ орынбасарлары  әдіскер

директор жанындағы кеңес

тамыз

хаттама

4.     

1 курс білім алушыларының білім деңгейі

тақырыптық-жаппай

бақылау жұмыстарын алу

директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары

директор жанындағы кеңес 

қазан

анықтама, хаттама

5.     

Оқу-жоспарлау құжаттарының жағдайы

кешенді

тексеру

директордың орынбасарлары колледж әдіскері,  ЦК жетекшілері

педагогикалық кеңестің отырысы

қараша

анықтама, хаттама

6.     

Білім алушылардың  сабаққа қатысуы

жаппай (күнделікті)

тізім бойынша тексеру

 

 

 

директордың орынбасарлары әдіскер

 

педагогикалық кеңестің отырысы

қараша

анықтама, хаттама

7.     

Оқу жоспары мен күнтізбелік жоспарлардың орындалуы, оқытудың сапасы мен үлгерімін бақылау

тақырыптық-жаппай

Тақырыптық тексеру, тестілеу, сабаққа қатысу

Директордың ОІЖ, КОЖ орынбасарлары әдіскер

әдістемелік кеңес

желтоқсан

 

мамыр

 

 

хаттама

8.     

Теориялық және өндірістік оқытуды есепке алу  журналдарын  жүргізудің жағдайы

тақырыптық

тексеру

директордың орынбасарлары

директор жанындағы кеңес 

 

қаңтар

анықтама, хаттама

9.     

Аттестаттаудан өтетені педагог қызметкерлердің сараптамалық құжаттарын даярлау, бекіту.

тақырыптық

тексеру

әдіскер

Аттестаттау комиссия кеңесі

ақпан

Сараптама,

хаттама

10. 

Факультативті сабақтардың, үйірме жұмыстарының кестеге сай өтілуін қадағалау

кешенді

тексеру

Директордың ОІЖ,ТІЖ орынбасарлары

есеп

жыл бойы

журнал

11. 

ЦК  жұмысын ұйымдастыру, іс-шараларын жоспарлы  өтуін бақылау.

тақырыптық

тексеру

Директордың ОІЖ , КОЖ орынбасарлары әдіскер

Әдістемелік кеңес

жоспарға

сәйкес

хаттама

12. 

Аттестаттаудан өтетін қызметкерлердің құжаттарын  қадағалау.

жаппай

талдау

Аттестаттау комиссиясы

Аттестаттау комиссия отырысы

жоспарға сәйкес

хаттама

13. 

Ғылыми – зерттеу жұмыстарына басшылық  жасау, ұйымдастыру

тақырыптық

талдау

Директордың орынбасарлары, әдіскер

Директордың жанындағы кеңес

жоспарға

сәйкес

хаттама

14. 

Жас мамандар мен тәлімгерлердің жұмысын өзара байланысын сараптау

кешенді

талдау

Директордың ОІЖ , орынбасарлары әдіскер

Жас маман мектебінің  отырысы

Жоспарға сәйкес

хаттама

15. 

Облыстық байқаулар, педагогикалық шараларға басшылық жасау.

тақырыптық

талдау

Директордың ОІЖ , орынбасарлары әдіскер

Директордың жанындағы кеңес

Ақпараттық хат негізінде

Бұйрық, сертификат

16. 

Оқытушылар мен өндірістік оқыту шеберлерінің сабақтарына қатысу

кещенді

талдау

Директордың орынбасарлары, әдіскер

Әдістемелік кеңес

Жыл бойы

хаттама

17. 

Қысқы  педагогикалық оқылым жұмысын ұйымдастыру, қадағалау.

тақырыптық

талдау

әдіскер

Әдістемелік кеңес

Қаңтар айы

хаттама

18. 

Емтихандарға даярлық пен оның өткізілуіне басшылық  жасау 

тақырыптық

талдау

Директордың орынбасарлары

Әдістемелік кеңес

Жоспарға сәйкес

Бұйрық,

хаттама

19. 

Оқытушылар мен өндірістік оқыту шеберлерінің республикалық, облыстық баспа беттеріне мақалалар жазуын қадағалау.

жан-жақты

бақылау жұмыстарын алу

әдіскер

Директордың жанындағы кеңес

Жыл бойы

Хаттама

20. 

Оқытушылардың аттестациялау және біліктілікті арттырудың қорытындыларын шығару.

тақырыптық

Кестесін жасау

әдіскер

Әдістемелік кеңес

Ақпараттық хат негізінде

бұйрық

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДИРЕКТОРДЫҢ ТӘРБИЕ ІСІ ЖӨНІНДЕГІ ОРЫНБАСАРЫНЫҢ КОЛЛЕДЖІШІЛІК  БАҚЫЛАУЫ

 

         бақылау обьектілерінің атауы

бақылаудың  түрі, әдісі

жауапты

қорытындылау

орындалу мерзімі

аяқталу  нысаны

1

 Жаңа оқу жылына жоспарлау құжаттарын реттеу

жинақтау, сараптама жасау

ДТІЖ орынбасары, психолог

педагогикалық кеңес

қыркүйек

құжаттарды бекіту

2

Білімалушыларды жатақханаға орналасу жағдайы

тексеру

ДТІЖ орынбасары, тәрбиешілер, комендант

директордың жанындағы кеңес

үнемі

құжаттарын жинастыру

3

Білімалушылардың денсаулық жағдайы Олардың ішінен дене шынықтырудан босатылған білімалушыларды анықтау

медициналық тексеру, зерделеу

ДТІЖ орынбасары,

медбике

директордың жанындағы кеңес

қыркүйек-қазан

бала паспортына диагноздарын жазу

4

Білімалушыларды  тегін ыстық тамақпен қамтамасыз ету жұмыстарын бақылау қорытындысы

 тексеру, ақыл-кеңес беру

ДТІЖ орынбасары, комиссия мүшелері

директордың жанындағы кеңес

айына 2 рет

акт жасау

5.

Топтағы әлеуметтік жағдайы төмен отбасы балаларымен жүргізілген   жұмыстардың жағдайы

зерделеу, қолдау

2 ДТІЖ орынбасары, комиссия мүшелері

директордың жанындағы  кеңес

қараша

баяндама

6

Топ кураторларының тәрбие сағаттарының  өтілу сапасын, жоспар мен сәйкестігін, ұйымдастыру деңгейін бақылау

 

зерделеу, сараптама жасау

ДТІЖ орынбасары, бірлестік төрайымы

топ кураторларының бірлестігі

желтоқсан

баяндама

7

Білімалушыларға құқықтық тәрбие беру және топтағы  құқық бұзушылықтың алдын алу жұмыстарының жағдайы

талдау

288,  290-топ кураторлары  кураторы

директордың жанындағы  кеңес

желтоқсан

баяндама, хаттама

8

Білімалушылардың  психологиялық ахуалын анықтау, суидицтің алдын алу жұмысының жағдайы

 

сауалнама

психолог

директордың жанындағы  кеңес

қаңтар

баяндама

9

Жастар үйіндегі  тәлімгерлердің арасындағы  “қиын” білімалушылармен жүргізілген жұмыстары туралы

зерделеу

тәрбиешілер

 директордың жанындағы  кеңес

ақпан

баяндама

10

Білімалушылардың сабаққа қатысуын бақылау

бақылау, қорытынды

ДТІЖ орынбасары

Директордың жанындағы кеңес

үнемі

журналға  тіркеу, хаттама

11

Колледжішілік іс-шаралардың өтілуін бақылау

сараптама жасау, ақыл-кеңес беру

ДТІЖ орынбасары

директордың жанындағы  кеңес

үнемі

сценарий

12

Оқушыларға азаматтық-патриоттық тәрбие беру сапасы

 

қорытынды жасау

алғашқы әскери дайындық пәнінің оқытушысы

Әдіскерлік кеңес

наурыз

баяндама, хаттама

13

Кәсіптік бағдар беру жұмысының жағдайы

 

сараптама

ДТІЖ орынбасары

директордың жанындағы  кеңес

сәуір

 баяндама

14

Топтағы білімалушылардың ата-аналарымен жүргізілген  жұмыстары туралы

Ата-аналармен байланыс орнату, үйіне бару

280-топ кураторы

 директордың жанындағы  кеңес

сәуір

хаттама

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ КЕҢЕСТІҢ ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ

 

р/с

Тақырып

Жауапты

 

І- отырыс.Тамыз айы

 

1

2020-2021 жаңа оқу жылына білім алушыларды қабылдаудың нәтижесі туралы

Колледж директоры

2

Педагогикалық кеңес хатшысын, циклдік комиссия  төрағаларын, кабинет және шеберханалар меңгерушілерін, топ кураторлары мен топ шеберлерін бекіту

Қабылдау комиссиясының жауапты хатшысы

3

Ұжымды облыстық техникалық және кәсіптік білім беру қызметкерлерінің тамыз педагогикалық кеңесінің қарарымен таныстыру

әкімшілік

4

2020-2021 оқу жылына арналған инженер-педагог қызметкерлердің педагогикалық жүктемелерін қарастыру және бекіту

Директор, директордың ОІЖ орынбасары

5

Жаңа 2020-2021 оқу жылына колледждің оқу-тәрбие жұмысының жылдық жұмыс жоспарын қарастыру және бекіту.

Колледж директоры

6

Оқу процесін қашықтықтан ұйымдастыру тәртібі туралы

Директор орынбасарлары

 

II- отырыс. Қараша айы

 

1

№1 педагогикалық кеңес шешімін орындалуы.

Педагогикалық кеңес хатшысы

2

Институционалды және мамандандырылған  аккредиттеудегі сүйемелдеу  жұмыстарының барысы туралы

Директордың орынбасарлары

3

Білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында тәрбие жүйесін жаңаша басқарудың тәсілдері

Директордың ТІЖ орынбасары

4

Педагог қызметкерлерді біліктілік тестілеуден өткізу талаптары туралы

 

Колледж әдіскері

 

 III- отырыс. Қаңтар айы

 

1

 №2 педагогикалық кеңес шешімін орындалуы.

Педагогикалық кеңесхатшысы

2

2020-2021 оқу жылының  І жарты жылдығындағы  оқу-тәрбие жұмыстарының қорытындылары. 

Директордың орынбасарлары

3

Мамандықтар бойынша  қорытынды аттестаттауды ұйымдастырудың тиімді жолдары

Директордың ӨОЖ орынбасары

4

Білім алушылардың мамандық бойынша шығармашылық қасиеттерін дамытудың негізгі бағыттары

Б.Адильбекова

5

Білікті жұмысшы кадрларын даярлаудағы өндірістік оқыту шеберінің ролі

ҚжКШ ЦК жетекшісі Е.Тагаев

 

 

IV- отырыс. Сәуір айы

 

1

 № 3 педкеңес шешімдерінің орындалуы

Педагогикалық кеңесхатшысы

2

Колледжде Қазақстан Республикасының «Жемқорлықпен күрес туралы» Заңын іске асырудағы «Саналы ұрпақ» үйірмесінің көшбасшылық және креативті қасиеттеррді дамытудың рөлі

Директордың ТІЖ орынбасары

3

Бәсекеге қабілетті маманды қалыптастыруда өндірістік оқыту шеберлерінің біліктіліктерін шыңдау жолдары

Директордың КОЖ орынбасары

4

Әлеуметтік серіктестіктермен тығыз байланыс орнату арқылы, кәсіптік практиканы ұйымдастыру мен өткізудің сапасын арттырудың жолдары туралы

Директордың  ӨОЖ орынбасары

 

V- отырыс. Маусым айы

 

1

 № 4 педкеңес шешімдерінің орындалуы.

Педагогикалық кеңесхатшысы

2

Педагогикалық ұжымның 2020-2021 оқу жылындағы  оқу-тәрбие жұмыстарының  қорытындылары

Директордың орынбасарлары

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДИРЕКТОР ЖАНЫНДАҒЫ ӘДІСТЕМЕЛІК-НҰСҚАУ  ЖИЫНЫНЫҢ 

ЖОСПАРЫ

 

Қарастырылатын сұрақтар

Жауапты

Тамыз

1

Жаңа оқу жылына оқу-тәрбие, оқу өндіріс, әдістемелік    жұмыстардың оқу жоспарлау құжаттарын жасау жағдайы туралы

Директор орынбасарлары, әдіскер

2

Жаңа оқу жылына оқу кабинеттері мен шеберханаларының, «Жастар» үйінің, колледж асханасының  дайындығы

Директордың орынбасарлары

3

Колледж қызметкерлерінің медициналық тексеруден өтудің нәтижесі туралы

Колледж медбикесі

4

Қашықтықтан оқыту жағдайында әлеуметтік жағдайы төмен отбасыларға  көмек көрсету туралы

Директордың ӨОЖ орынбасары

Қыркүйек

1

Теориялық және өндірістік оқыту журналдарының жүргізілуі

Директордың ОІЖ, ӨОЖ орынбасарлары

2

Колледж білім алушыларының  денсаулығының жағдайы туралы (олардың ішінен дене шынықтырудан босатылған білім алушыларды анықтау)

Директордың ТІЖ орынбасары Колледж медбикесі

3

Жаңартылған білім беруде жалпы білім беретін пәндерді оқулықтармен қамтамасыз ету жағдайы

Колледж кітапханашысы

4

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 18 наурыздағы № 125 бұйрығына 2-қосымшасына сәйкес «Аралық және қорытынды аттестаттауды өткізудің үлгі қағидалары» талдау туралы

Директордың ОІЖ,КОЖ орынбасарлары, колледж әдіскері

Қазан

1

1 курс білім алушыларының білім деңгейі туралы

Директордың ОІЖ, ЖББ ПЦК жетекшісі

2

Мамандандырылған аккредиттеудің қорытындысы бойынша жұмыстарды ұйымдастыру туралы

Директор орынбасарлары

3

Жастар үйінің материалдық-техникалық базасын нығайту- жастардың жан-жақты  дамуының кепілі

Директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары

Қараша

1

Құқықбұзушылық әрекетке баратын қиын балаларды үйірмелерге мен қоғамдық жұмыстарға баулу арқылы дұрыс жолға  тәрбиелеу

Директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары

2

Ө /о шеберлері мен арнайы пән оқытушыларының  біліктілігін арттыру мақсатында кәсіпорындарда тағылымдамадан өткізу туралы

Директордың ӨОЖ, КОЖ орынбасарлары

3

Топтағы әлеуметтік жағдайы төмен отбасы балаларымен жүргізілген   жұмыстардың жағдайы

Директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары

 

Желтоқсан

1

Білімалушыларға құқықтық тәрбие беру және топтағы  құқық бұзушылықтың алдын алу жұмыстарының жағдайы

Директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары

2

«Жиһаз өндірісі» мамандығы бойынша «Жас маман» жобасының жұмыстарын жүргізу туралы

Директордың ӨОІЖ, КОЖ орынбасарлары

Қаңтар

1

Оқу-әдістемелік жұмыстарының І жарты жылдық бойынша қорытындылары

Колледж әдіскері

2

«Тәуекел зонасына»  кірген  балалардың өмірлік қиындықтарға душар болуының психологиялық себептерін анықтау.

Колледж психологы

3

Теориялық және өндірістік оқытуды есепке алу журналдарын жүргізудің жағдайы.

Директордың оқу ісі, өндірістік оқу жөніндегі орынбасарлары

4

Білім алушыларға құқықтық тәрбие беру топтағы құқық бұзушылықтың алдын алу жұмыстарының жағдайы

 

Директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары

Ақпан

1

Тұлғаны рухани-адамгершілік қалыптастыру  үдерісінде колледж және отбасының өзара әрекеттестігі

Директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары

2

Білім алушыларды ғылыми – зерттеу жұмысына баулу туралы

Әдіскер

3

Жастар үйіндегі  тәлімгерлердің арасындағы  “қиын” білімалушылармен жүргізілген жұмыстары туралы

«Жастар» үйінің тәрбиешілері

Наурыз

1

Колледж оқытушылары мен білімалушы қарым-қатынасы арасында туындайтын психологиялық мәселерді шешу.

Колледж психологы

2

Білім алушылардың сабаққа қатысуын тексеру, мәлімдеме жасау

Директор орынбасарлары

Сәуір

1

Оқытушылар мен өндірістік оқыту шеберлерінің республикалық, облыстық баспа беттеріне жариялаған мақалаларының сапасы

Колледж әдіскері,

Колледж кітапханашысы

2

Кәсіби бағдар беру жұмыстарын ұйымдастыру туралы

Директордың тәрбие ісі                       жөніндегі орынбасары

3

Еңбекті қорғау мен өрт және техника қауіпсіздігінің сақталуы жайлы

Директордың ӨОЖ орынбасары, аға шебер

Мамыр

1

Мемлекеттік емтихандарды ұйымдастыруға қойылатын талаптар туралы

Директордың ОІЖ, ӨОЖ                     жөніндегі орынбасарлары

2

Қабылдау комиссиясының  жұмысын ұйымдастыру туралы

Директордың тәрбие ісі                       жөніндегі орынбасары

 

3

«Жиһаз жинақтаушы», «Дәнекерлеу ісі» мамандығының дуальдық оқыту жүйесінің жоспарларының орындалуы

Директордың  өндірістік оқыту                       жөніндегі орынбасары

Маусым

1

Топтағы білімалушылардың ата-аналарымен жүргізілген  жұмыстары туралы

Директордың тәрбие ісі                       жөніндегі орынбасары

Топ кураторлары

 

2

Бітіруші түлектерге диплом тапсыру туралы

Директордың ӨОІЖ, ТІЖ орынбасарлары

3

Рейтинг жұмысының қорытындысы туралы

Колледж директоры

 

4

Ағымдағы жөндеу жұмыстары туралы

Директордың шаруашылық ісі                  жөніндегі орынбасары

 

 

 

 

 

 

ӘДІСТЕМЕЛІК КЕҢЕСТІҢ   ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ

 

р/с

Қаралатын сұрақтар

Жауапты

Тамыз

1

2020-2021 оқу жылындағы колледждің әдістемелік кеңес,  пәндік циклдық комиссия, аттестаттау, шығармашылық топ, ғылыми жұмыс, өзіндік білімдерін көтеру  және үйірмелер жоспарын, «Жас педагог» мектебі  жұмыстарының жоспарларын талдау,   бекіту.

Директордың оқу ісі                    жөніндегі орынбасары, әдіскер, ЦК жетекшілері

2

Оқытушылар мен өндірістік оқыту шеберлерінің  оқу бағдарламаларын, күнтізбелік-тақырыптық жоспарларын бекіту.

Директордың  ОІЖ, ӨОЖ, КОЖорынбасарлары, әдіскер

3

Жаңартылған білім беру жағдайында оқытудың бүгінгі күнгі ерекшеліктері мен өзгерістері туралы

 

Директордың  ОІЖорынбасары

 колледж әдіскері,

ЖББ пәндер ЦК жетекшісі,

4

Қашықтықтан білім беру технологияларын пайдалана отырып сабақтарды ұйымдастыру тәртібі туралы

Директордың  ОІЖорынбасары

колледж әдіскері

 

5

Инженер  педагогтарды өз білімін жетілдіру курстарынан өткізу туралы

колледж әдіскері

 

Қараша

1

Білім беру мазмұнының жаңаруы негізінде ЖББ пәндер бойынша БЛУМ таксономиясын қолданудың ерекшеліктері

Колледж әдіскері, ЦК жетекшілері

2

ОӘК (оқу әдістемелік кешен) құруға, авторлық жинақтар мен бағдарламалар шығаруға әдістемелік көмек, ұсыныстар

Колледж әдіскері, ЦК жетекшілері

3

«Жаңаша оқыту –заманауи көзқарас» өз іс- тәжірибесінен жинақтаған жаңа әдіс-  тәсілдер негізінде  ой-бөлісу, тәжірибе алмасу,әдістемелік ұсыныс.Семинар –практикум

 

Физика пәнінің оқытушысы К.Айнағұлова

4

Орта білім беру мазмұнын жаңарту аясында жалпы білім беру пәндері бойынша  колледж оқытушыларының біліктілік арттыру курсын сүйемелдеуі

Колледж әдіскері

Каурс тыңдаушылары

Ақпан

1

Колледжішілік  бақылауының І ж/ж бойынша  нәтижелері туралы

Орынбасарлар, әдіскер

2

«World skills»аймақтық байқауға дайындық жұмыстары

Директордың  ӨОЖ орынбасары, аға шебер

3

Қысқы педагогикалық оқылым қорытындысы туралы

 

Колледж әдіскері

Сәуір

1

Модульдік оқыту бойынша әзірленген оқу-әдістемелік құралдарын талқылау туралы

Әдіскер, ПЦК жетекшілері

2

Мемлекеттік емтихандарды дайындау, өткізу және дипломдық жобаларды қорғау туралы.

Директордың  ОІЖ, ӨОЖ орынбасарлары,

3

Оқытушылардың аттестациялау және біліктілікті арттырудың қорытындыларын шығару.

Колледж әдіскері

4

ЦК  жұмысын ұйымдастыру, іс-шараларын жоспарлы  өтуі туралы

Әдіскер, ПЦК жетекшілері

Маусым

1

2020-2021 оқу жылындағы оқу-әдістемелік жұмысының қорытындылары туралы

Әдіскер, ПЦК жетекшілері

2

2020-2021 оқу жылына арналған ПЦК жұмысының перспективті жоспарларын бекіту

Әдіскер, ПЦК жетекшілері

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ  ЖҰМЫС  ЖОСПАРЫ

 

 р/с

Атқарылатын іс - шаралар

Мерзімі

Жауаптылар

Орындалуы

 І. Ұйымдастыру жұмыстары

1

Колледждегі мамандықтар және ЖББ  бойынша үлгілік оқу бағдарламаларымен қамтамасыз ету жұмыстарын ұйымдастыру.

тамыз

қыркүйек

С Кунапиянова

А.Бюлюкеева

Ж.Ахметова

сұраныс

бағдарламалар

2

Инженер-педагогикалық ұжымның  сапалық құрамы  туралы  мәліметтерді  жаңарту, толықтыру

қыркүйек

Әдіскер, кадр бөлімі

бұйрық

3

Әдістемелік жұмысты басшылыққа алатын нормативтік-құқықтық  құжаттармен  жұмыс

қыркүйек

Директордың орынбасарлары, әдіскер

жоспар

 

4

Пәндік циклдік комиссиялардың жұмыстарын ұйымдастыру:

- ПЦК жетекшілерін тағайындау;

- ПЦК  жұмыс және отырыс жоспарларын талдау, бекіту.

қыркүйек

әдіскер

ұсыныс

бұйрық

жоспар

5

Іс-шаралардың  өту мерзімін бекіту

 

қыркүйек

әдіскер

жоспар

6

«Жас мамандар мектебінің»  жұмысын ұйымдастыру:

- жас мамандарға тәлімгерлер тағайындау;

- жас мамандарға әдістемелік көмек;

- жас мамандар мен тәлімгерлердің жұмыс жоспарын бекіту.

қыркүйек

 

жыл бойы

әдіскер 

ДОІЖ орынбасары

ұсыныс

бұйрық

жоспар

7

Ғылыми - практикалық конференция жұмысының жетекшісін тағайындау

қыркүйек

әдіскер

бұйрық

8

Студенттердің ғылыми-практикалық конференциясын ұйымдастыру

жоспарға сәйкес

клуб жетекшісі,

ПЦК төрағалары

ақпараттық хаттар

9

«Педагогикалық шеберлік мектебі»  жұмысын ұйымдастыру:

- шығармашылық топ құру;

қыркүйек

ДОІЖ орынбасары, шығармашылық топ жетекшісі

ұсыныс

бұйрық

10

Педагог қызметкерлерді аттестаттау жұмысын ұйымдастыру:

- колледжішілік аттестаттау комиссиясының құрамын бекіту;

- аттестаттауды ұйымдастыру және өткізу жөніндегі іс-шаралар жоспарын талдау, бекіту

қыркүйек-наурыз

әдіскер

хаттамалар

бұйрық

жоспар

11

Кәсіби біліктілікті жетілдіру жұмысын ұйымдастыру:

- инженер-педагог қызметкерлерді кәсіби біліктіліктерін арттыру курстарына жіберу

жыл бойы

 

 

әдіскер

кесте

ақпараттық хаттар

 

12.

Әдістемелік бағыт-бағдар, нұсқау беру жұмыстарын ұйымдастыру:

- оқытушылар мен ө/оқыту шеберлеріне

- ПЦК жетекшілеріне;

жыл бойы

Орынбасарлар, әдіскер

нұсқаулар

ІІ. Оқу- әдістемелік жұмыстар

13

Инженер-педагог қызметкерлердің оқу-жоспарлау құжаттарын қарастыру

тамыз

 

А.Бюлюкеева

С. Кунапиянова

Ж.Ахметова

ПЦК жетекшілері

жоспарлар

14

Жаңадан  келген қызметкерлерге жоспарлау құжаттарын толтыру туралы оқыту семинарын өткізу

қыркүйек

Ж.Ахметова

ПЦК жетекшілері

жоспарлар

    15

Ашық сабақтар кестесін құру және бекітуге ұсыну

қазан

Әдіскер

Кесте

    16

Колледждегі  тәлімгерлік және жас мамандар жұмысының жағдайы, әдістемелік көмек көрсету

жыл бойы

Әдіскер, тәлімгерлер

әзірлемелер

  17

Біліктілік арттыру курстарынан өту

кестеге сәйкес

Әдіскер

ақпараттық хат

18

«WorldSkills стандарттары бойынша өңірлік чемпионаттарды ұйымдастыру және өткізу процесінің негізгі аспектілері» «Атамекен» ҰКП өндіріс базаларында тағылымдамадан өтуді ұйымдастыру

арнайы кесте негізінде

А.Бюлюкеева

Ж.Ахметова

жыл бойы

19

Алматы облысы жастар саясатымен жұмыс

жыл бойы

С.Кунапиянова

Х.Карипжанова

ақпараттық  хат

20

Облыстық семинарларға қатысу

облыстық әдістемелік кабинет жоспарына сәйкес

Әдіскер

Ж.Ахметова

бағдарлама, ақпараттық хат

21

Мамандықтар бойынша  аймақтық, облыстық тәжірибе алмасу семинарларына қатысу

облыстық әдістемелік кабинет жоспарына сәйкес

Ж.Ахметова

Б. Самалбаев

ПЦК жетекшілері

семинар бағдарламасы

22

Әдістемелік кеңес өткізу

жоспарға сәйкес

Ж.Ахметова,

кеңес мүшелері

хаттамалар

23

Өндірістік оқыту сабақтарының әдістемелік тұрғыда қамсыздандыруы

жыл бойы

Ж.Ахметова

Б.Самалбаев

семинар

24

Модульдік оқыту бойынша оқу әдістемелік кешендердің қалыптасуына жағдай жасау.

жыл бойы

С.Кунапиянова

Б.Самалбаев

Ж.Ахметова

әдістемелік ұсынымдар

25

Колледждегі  тәлімгерлік және жас мамандармен жұмысын ұйымдастыру

жыл бойы

Әдіскер, бекітілген тәлімгерлер

семинар

26

Жаңартылған білім беру бағдарламасы бойынша ЖББ пәндердің оқу бағдарламаларының  мазмұнын жаңарту

тамыз

Директордың ОІЖ орынбасары, әдіскер

әдістемелік әзірлемелер

27

ЖББ пәндер  циклдік комиссиясының онкүндігін өткізу

қараша

Әдіскер

ПЦК  жетекшісі

онкүндік жоспары, материалдары

28

«Жалпы техникалық пәндер» циклдік комиссиясының онкүндігін өткізу

ақпан

Әдіскер

ПЦК  жетекшісі

онкүндік жоспары, материалдары

29

Колледжді институционалды аккредиттеу қорытындысында жасалған ұсыныстар бойынша  жоспарға  сәйкес жұмыстар жүргізу

жыл бойы

Әдіскер

ПЦК  жетекшілері

есеп

30

Мамандықтар бойынша оқу-әдістемелік кешеннің жинақталуын ұйымдастыру

жыл бойы

Әдіскер

ОӘК

31

Педагогтардың авторлық  бағдарламалар, оқу-әдістемелік құрал шығаруларын ұйымдастыру

жыл бойы

ПЦК  жетекшілері

оқу-әдістемелік құрал

ІІІ. Кәсіби шеберлік байқаулары

1

Колледждердің WS өңірлік және Ұлттық Чемпионаттарына қатысу

наурыз

сәуір

Б.Самалбаев

Е.Жанғалиев

ақпараттық хат негізінде

2

«Ең үздік арнайы пән оқытушысы» – облыстық байқауы

мамыр-маусым

колледж әдіскері, ПЦК жетекшілері

ақпараттық хат

3

«Тәжірибедегі оқытудың жаңа жүйесі»  облыстық сырттай байқауына қатысу.

(Жалпы білім беретін пән оқытушылары  арасында)

қараша

Ж.Ахметова

Д.Идрисова

ақпараттық хат

4

Дизайн мамандығы: «Жас дизайнер» атты колледжішілік байқауы

қараша

ПЦК жетекшісі, мүшелері

әдістемелік әзірлемелер

5

Ашық сабақтар фестивалі: Заманауи сабақ –педагогтың кәсіби өсуінің көрсеткіші.

жоспарға сәйкес

Ж.Ахметова

ақпараттық хат негізінде

6

«Білімді ұрпақ болашақ жетістігі»  аймақтық  пәндік олимпиадасына қатысу

жоспарға сәйкес

ПЦК жетекшілері

ақпараттық хат негізінде

7

«Жиһаз өндірісі» мамандығы бойынша кәсіби байқау

желтоқсан

ПЦК жетекшісі, ө/о шебері

әдістемелік әзірлемелер

8

«Электр станциялары мен желілерінің электр жабдықтары» мамандығы бойынша кәсіби  байқау

ақпан

ПЦК жетекшісі, ө/о шебері

әдістемелік әзірлемелер

9

Бейнелеу өнері және сызу: «Эволюция» плакаттар  байқауын ұйымдастыру

сәуір

ПЦК жетекшісі,  мүшелері

әдістемелік әзірлемелер

V. Іс-шаралар

1

«Мен таңдаған мамандық»: «Дәнекерлеу ісі», «Жол-құрылыс машиналарын техникалық пайдалану», «Жиһаз өндірісі», «Радиоэлектроника және байланыс» мамандықтары бойынша бейінді мекемелер мен қызмет көрсету орталықтарына саяхат ұйымдастыру

қазан

Аға шебер, өндірістік оқыту шеберлері

әдістемелік әзірлемелер

2

«Білімдінің қолында алтын шырақ»»- колледжішілік пәндік олимпиадасы

желтоқсан

Әдіскер

 ЖББ пәндер ЦК

әзірлеме, хаттама

3

«Қысқы оқылым-2021»  колледжішілік қысқы оқылым

қаңтар

Әдіскер,ПЦК жетекшілері

әзірлемелер, хаттама

4

«Заманауи  сабақ – педагогтің кәсіби өсуінің көрсеткіші»  облыстық ашық сабақтар фестивалі

сәуір

Әдіскер,

ПЦК жетекшілері

ақпараттық хат

5

«Өндірістік оқу сабақтарында білім алушылардың жұмыстарын ұйымдастырудың әдістері» шебер-класс

наурыз

Өндірістік оқыту шебері Ш.Абилкаримов

әдістемелік әзірлемелер

6

«Шығармашыл тәлімгерден-ізденімпаз маманға»колледжішілік жас мамандар апталығы

наурыз

Ж. Ахметова

Бекітілген тәлімгерлер

әдістемелік                      әзірлемелер

7

«Мамандықтар әлеміне жол ашамыз» «Жалпы техникалық пәндер» ЦК онкүндігі

кестеге сәйкес

«Жалпытехникалық пәндер» мамандықтары ЦК

әдістемелік әзірлемелер, хаттама

8

Дизайн мамандығы: «Дизайн ырғақтары» атты мамандық бойынша тексеру жұмыстары

мамыр

Өндірістік оқыту шебері А.Асқаров

әдістемелік әзірлемелер

VІ. Ғылыми-әдістемелік жұмыс

1

Аймақтық, облыстық, республикалық, халықаралық ғылыми-практикалық конференциялар мен семинарларға қатысу

жыл бойы

Әдіскер, клуб жетекшісі

ақпараттық хат негізінде

2

«Бүгінгі жастар егеменді елдің ертеңі» колледжішілік ғылыми-практикалық конференция

қараша

Әдіскер, клуб жетекшісі

бағдарлама, хаттама

3

Аймақтық ғылыми-практикалық конференция: «Жаңа біліктіліктің –жаңа қырлары»

жоспарға сәйкес

Әдіскер, клуб жетекшісі

ақпараттық хат

4

ҚР  ХХVІІІ Кіші Ғылыми Академиясының  облыстық ғылыми-практикалық конференциясы: «Ғылым мен білімге ұмтылған жастар – келешегіміздің кепілі»

жоспарға сәйкес

Әдіскер, клуб жетекшісі

ақпараттық хат

5

Облыстық педагогикалық оқулар: «Білім беру қызметкерлерінің кәсіби өсуі – жаңаша білім берудің сапасын қамтамасыз етудің шарты»тақырыбындағы облыстық педагогикалық оқулар

жоспарға сәйкес

Әдіскер

ақпараттық хат, жинақ

6

Тәжірибе тарату мақсатында республикалық, облыстық, қалалық басылымдар мен интернет желі сайттарына мақалалар мен ашық сабақтарды жариялау

жыл бойы

Ж.Ахметова

ПЦК жетекшілері

материалдар жинағы

ІY. Оқу-әдістемелік жұмыстың сараптамасы

1

- әдістемелік кеңес отырысы;

- әдістемелік нұсқау кеңесі;

- Жас маман жұмысын жүйелеуде әдістемелік түрғыда қолдау көрсету;

- аттестаттау комиссиясының отырысы.

2 айда 1 рет

айына 1 рет

2 айда 1 рет

 

жылына 4 рет

Әдістемелік кеңес мүшелері

тәлімгерлер,

ПЦК  жетекшілері,                     аттестаттау комиссиясы

 

отырыс хаттамалары

2

-ПЦК жұмысының  қорытындысы;

- педагог қызметкерлерді аттестаттау қорытындысы;

мамыр

ПЦК  жетекшілері,

аттестаттау комиссиясы.

есеп, хаттама

3

Рейтингтік бағалау жүйесінің қорытындысын шығару

маусым

комиссия мүшелері

хаттама, бұйрық

4

Колледждің оқу-әдістемелік жұмысының қорытынды сараптамасы және жаңа оқу жылына қойылатын міндеттер.

маусым

С.М. Кунапиянова

Ж.Ахметова

 

ұсыныс, хаттама

ОҚУ ЖҰМЫСЫНЫҢ  ЖОСПАРЫ

р/с

Жұмыс мазмұны

Орындалу мерзімі

Жауаптылар

1

ҚР Заңнамалық құжаттарын басшылыққа алу

үнемі

Дир.ОІЖ орынбасары

2

Техникалық және  кәсіптік білім беру мамандықтары бойынша модульдік-құзыреттілік тәсіл  негізінде оқу жұмыс бағдарламалары мен оқу жоспарлары жөніндегі әдістемелік кенес беру жұмыстарын жүргізу

 

жыл бойы

Дир.ОІЖ орынбасары, әдіскер

3

Барлық жоспарлау құжаттарын нормативтік нұсқауларға сәйкес жүргізуін қадағалау

жыл бойы

Дир.ОІЖ орынбасары

4

Педагогтардың  ғылыми-ізденушілік  жұмыстарына басшылық жасау

жыл бойы

Дир.ОІЖ орынбасары,

педагогтар

5

Колледжді институционалды аккредиттеу қорытындысында жасалған ұсыныстары бойынша  жоспарға  сәйкес жұмыстар жүргізу

жыл бойы

Дир.ОІЖ орынбасары, әдіскер

6

Ғылыми –әдістемелік  жұмыстарға басшылық жасау

жоспар бойынша

Дир.ОІЖ орынбасары

пән оқытушылары

7

Арнайы пән оқытушылар мен өндірістік оқыту шеберлеріне ағылшын тілін оқытуды ұйымдастыру

кестеге сәйкес

Дир.ОІЖ орынбасары

8

Педагог қызметкерлерінің озық педагогикалық іс-тәжірибелерін  насихаттау

жыл бойы

Дир.ОІЖ орынбасары, әдіскер

9

Жас мамандарға  оқу-жоспарлау құжаттарын жасауға көмек көрсету

жыл бойы

дир.ОІЖ орынбасары, әдіскер

10

Оқу кабинеттерін жаңа оқу жылына дайындығын қадағалау

тамыз

Дир. ОІЖ орынбасары

11

«Талап»  КЕАҚ  сайтындағы мамандықтар бойынша үлгілік оқу бағдарламаларымен танысу, басшылыққа алу

үнемі

Дир. ОІЖ орынбасары

12

Жаңартылған білім беру бағдарламасы бойынша ЖББ пәндердің үгілік оқу бағдарламасымен танысу, басшылыққа алу

тамыз

Дир. ОІЖ орынбасары

13

Жаңартылған білім беру мазмұны бойынша ЖББ пәндерді оқулықтармен қамтамасыз етуді ұйымдастыру

тамыз

қыркүйек

Дир. ОІЖ орынбасары

Колледж кітапханашысы

14

Сабақ кестесі және оқу-тәрбие үрдісінің кестесін жасау

тамыз-

қыркүйек

Дир. ОІЖ орынбасары

15

2020-2021 оқу жылына  педагог қызметкерлердің  оқу сағаттарын бөліп, жүктемелерін жасау

тамыз

Дир.ОІЖ орынбасары

16

Барлық жоспарлау құжаттарын нормативтік нұсқауларға сәйкес жүргізу

тамыз-

қыркүйек

Дир.ОІЖ орынбасары

 

17

Жалпы білім беретін пән оқытушыларының  күнтізбелік- тақырыптық жоспарын бекіту

тамыз - қыркүйек

Дир.ОІЖ орынбасары

18

Техникалық және  кәсіптік білім беру мамандықтары бойынша модульдік-құзыреттілік тәсіл  негізінде оқу жұмыс бағдарламалары мен оқу жоспарлары жөніндегі әдістемелік кенес беру жұмыстарын жүргізу

 

жыл бойы

Дир.ОІЖ орынбасары, әдіскер

19

І курс оқушыларының білімін тексеру мақсатында тест, бақылау жұмыстарын алу

қазан

Дир.ОІЖ орынбасары,

пән оқытушылары

20

Педагогикалық, әдістемелік кеңестерге дайындық жұмыстарын жүргізу

екі айда бір рет

Дир.ОІЖ орынбасары, әдіскер

пед.кеңес мүшелері

21

Колледж білімгерлерінің білім  үлгерімі, сабаққа қатысуын, тәртібін тексеру, ата-аналарымен сөйлесу

жыл бойы

Дир.ОІЖ орынбасары

22

Пән оқытушыларының үлгерімі төмен оқушылармен сабақтан тыс жұмыстар жүргізуін ұйымдастыру

жыл бойы

Пән оқытушылары

23

Әр ай соңында пән бойынша оқыған сағаттарының есебі, оның сабақ кестесімен, жоспармен, журналмен  сәйкестігін тексеру

ай сайын

Дир.ОІЖ орынбасары,

пән оқытушылары

24

Пән оқытушыларының өзара сабаққа қатысуларын қадағалау

үнемі

Пән оқытушылары,

дир.ОІЖ орынбасары

25

Факультативті сабақтардың кестеге сай өтілуін қадағалау

үнемі

Пән оқытушылары,

дир.ОІЖ орынбасары

26

Оқу жоспарларын, журнал толтыруын тексеріп қадағалау

үнемі

Дир.ОІЖ орынбасары

27

Жалпы білім беретін пәндерден колледжішілік олимпиада өткізу

үнемі

Пән оқытушылары

28

І жарты жылдық қорытындысы, оқытушылардың  жұмыстары жайлы есебі

            қантар

Дир.ОІЖ орынбасары

29

Жалпы білім беретін пәндерден пән оқытушыларының қалалық олимпиадаға қатыстыру

Ақпараттық хат негізінде

Дир.ОІЖ орынбасары

30

Жалпы білім беретін пәндердің әдістемелік комиссиясының істеген жұмыстарына талдау жасап, тексеру

І, ІІ жарты жылдық бойынша

Дир.ОІЖ орынбасары, әдіскер

31

Білім басқармасы бекіткен кесте бойынша оқытушыларды білімдерін жетілдіруге оқуға жіберу.

кестеге байланысты

Дир.ОІЖ орынбасары, әдіскер

32

Теориялық оқу журналдарын тексеру, сабақ кестесін бақылау

үнемі

Дир.ОІЖ орынбасары

33

Жалпы білім беретін пәндер бойынша оқушылардың жазу дәптерін тексеру

үнемі

Дир.ОІЖ орынбасары

34

Педагогикалық кеңесте  қаралатын мәселелерге даярлық және ондағы міндеттердің орындалуына бақылау жүргізу

екі айда бір рет

Дир.ОІЖ орынбасар

35

Жалпы білім беретін пәндер бойынша ІІ жарты жылдықта І курс білім алушыларының білім сапасын тексеру.  Шығыс бақылау жұмысын алу.

мамыр

Дир.ОІЖ орынбасары,

пән оқытушылары

36

Оқу бітіретін топтарға мемлекеттік емтихан материалдарын дайындау

мамыр

Дир.ОІЖ орынбасары

37

Пән оқытушыларының топтар бойынша жыл бойы оқыған пәндерінің үлгерімі мен сапасы жайлы есебі

маусым

Дир.ОІЖ орынбасары

38

Колледжішілік бақылау, оның қорытындысы

маусым

Дир.ОІЖ орынбасары

39

2021-2022 оқу жылына болжамдық жұмыс жоспарын жасау

маусым

Дир.ОІЖ орынбасары

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОҚУ- ӨНДІРІСТІК ЖҰМЫСЫНЫҢ ЖОСПАРЫ

 

Р/с

Атқарылатын іс-шаралар

Орындалатын мерзімі

Орындалуына жауапты қызметкерлер

1

Қазақстан Республикасы Үкіметі мен Білім және ғылым министрлігінің бағдарламаларын басшылыққа ала отырып жұмыс жасау және өзгертулері мен толықтыруларымен танысу.

үнемі

ОӨІЖ орынбасары

2

Қазақстан Республикасының Заңдарының орындалуын басшылықка алу.

үнемі

ОӨІЖ орынбасары

3

Жаңадан жұмысқа қабылданған шеберлерді өндірістік оқыту шеберлерінің оқу-әдістемелік құжаттарымен таныстыру және оларды жасауға көмектесу.

қыркүйек

ОӨІЖ орынбасары,

әдіскер

4

Өндірістік оқыту шеберлерінің оқу жоспарлау құжаттарын бекіту.

қыркүйек

ӨОІЖ орынбасары,

әдіскер,

бірлестік жетекшісі

5

Жаңадан қабылданған өндірістік оқыту шеберлеріне тәлімгерлерді бекіту.

қыркүйек

әдіскер

6

Қабылданған студенттерді колледждің тізім кітабына енгізу.

қазан

ОӨІЖ орынбасары,

оқу  хатшысы

7

2020-2021 оқу жылына арналған барлық мамандықтар бойынша жұмыс жоспарларын (оқу-өндірістік үрдісінің кестесі) құру.

қыркүйек

ОӨІЖ орынбасары,

ОІЖ орынбасары,

 КОІЖ орынбасары

8

Колледж қызметкерлері мен студенттеріне техника және өрт қауіпсіздігіне нұсқаулар беріп, арнайы журналға қолдарын қойғызу.

әр тоқсан

басында

Аға шебер,

ө/о шеберлері

 

9

Жаңадан қабылданған студенттерге сынақ кітапшасын дайындап, тарату.

қазан

ОӨІЖ орынбасары,

топ жетекшілері

10

Өндірістік  оқытуда  инновациялық  білім  беру  технологиясын  ендіруінде  отандық, шетел  елдік  оқу  орындарымен  байланыс  жасап, тәжірбие алмасу.

жыл бойы

ОӨІЖ орынбасары,

аға шебер

11

Білім  беру  саласында  қолданылатын  сапа   менеджіментінің  әдістері  мен  тәсілдерін  игеру, аймақты  бірегей  білім  беру  қызметін  қамтамасыз  ету.

жыл бойы

ОӨІЖ орынбасары,

аға шебер

12

Өндірістік оқыту үрдісінде жаңа әдістемелерді қолданып, инновациялық өндірістік оқыту тәсілдерін жетілдіру.

жыл бойы

ОӨІЖ орынбасары,

КОІЖ орынбасары,

аға шебер

13

Жұмыс берушілердің қатысуымен оқу жоспарлары мен бағдарламаларын әзірлеу

оқу жылында

ОӨІЖ орынбасары,

аға шебер

14

 Колледждің интернет ресурстарының қолжетімділігін арттыру

үнемі

ОӨІЖ орынбасары

15

Виртуалды-электронды кітапхананы ұйымдастыру жұмыстарын жалғастыру

жыл бойы

ОӨІЖ орынбасары,

ө/о шеберлері

16

Аймақтың  кәсіпорындарымен  келісімшарт жасау  арқылы  кәсіби  тәжірбиеден  өту  үшін  студенттерді  тәжірбиелік  базалармен қамтамасыз  ету.

жыл бойы

ОӨІЖ орынбасары,

аға шебер

17

Алматы облыстық кәсіпкерлер палатасымен бірлесе отырып өндіріс орындарымен тығыз байланыста жұмыс жүргізу, ұйымдастырылған семинарлар мен курстарына қатысу.

кесте

бойынша

ОӨІЖ орынбасары,

аға шебер

18

Әлеуметтік әріптестердің базалық кәсіпорындарынан мамандарды оқытуға тарту

жыл бойы

ОӨІЖ орынбасары,

аға шебер

19

Әлеуметтік серіктестер кәсіпорындарының базаларында тағылымдамаларды ұйымдастыру

жыл бойы

ОӨІЖ орынбасары,

аға шебер

20

Өндірістік оқыту шеберлерінің жүйелі түрде өзара сабаққа талап бойынша  қатысуларын қадағалау, талдау құжаттарының сапасын бақылау.

үнемі

ОӨІЖ орынбасары,

аға шебер,

ө/о шеберлері

21

Өндірістік оқыту шеберлерінің біліктілігін арттыру мақсатында  оларды білімдерін жетілдіру курстарына қатысуын  қамтамассыз ету.

кесте

бойынша

ОӨІЖ орынбасары,

аға шебер

22

Ұлттық білім беру деректер базасына өзгертулер мен толықтыруларды уақтылы енгізіп отыру.

кесте

бойынша

ОӨІЖ орынбасары,

жауапты  маман

23

Бітіруші түлектерді өндірістік тәжірибеге жіберу үшін құжаттарын дайындап, бұйрық шығару.

кесте бойынша

ОӨІЖ орынбасары,

ө/о шеберлері

24

Бітіруші топтардың мемлекеттік емтихандарын тапсыруларын ұйымдастыру және қадағалау.

маусым

ОӨІЖ орынбасары,

ОІЖ  орынбасары,

КОІЖ орынбасары

25

Диплом жұмыстарының жобаларын тексеріп, бекіту және кестесін құру.

маусым

ОӨІЖ орынбасары

26

Бітіруші түлектерді жұмыспен қамту бойынша ақпарат алу және мониторинг жүргізу.

маусым

ОӨІЖ орынбасары,

ө/о шеберлері

27

Жаңа оқу жылына шеберханаларды дайындау. Өндірістік оқыту шеберлерінің есептерін қабылдау. 2020-2021 оқу жылында атқарылған жұмыстарға талдау жүргізіп және қорытындылап педагогикалық кеңесте баяндама жасау.

маусым

ОӨІЖ орынбасары

 

 

КӘСІПТІК ОҚУ  ЖҰМЫСЫНЫҢ  ЖОСПАРЫ

р/с

Жұмыстың атауы

мерзімі

жауапты

1.       

Колледждің жұмысын жоспарлауға қатысу

тамыз

Директордың орынбасарлары, әдіскер

2.       

Білім беру саласындағы заңдармен және енгізілген өзгерістермен  танысу

тамыз

Директордың орынбасарлары, әдіскер

3.       

«Талап» КЕАҚ сайтынан  мамандықтардың үлгілік оқу бағдарламаларымен танысу

тамыз

ОІЖ, КОЖ орынбасарлары

4.       

2020-2021 оқу жылына арналған барлық мамандықтар бойынша оқу жоспарын құру.

тамыз

қыркүйек

ОІЖ, КОЖ орынбасарлары

5.       

Өндірістік оқу шеберлеріне оқу-жоспарлау құжаттарды  әзірлеуге көмек көрсету

тамыз

қыркүйек

КОЖ орынбасары, әдіскер

6.       

Қашықтықтан оқыту барысында өндірістік оқыту және арнайы пән сабақтарын жүргізуді ұйымдастыру.

қыркүйек

КОЖ орынбасары, әдіскер

7.       

PLATONUS автоматтандырылған ақпараттық жүйесінің контенттерін толтыруды қамтамасыз ету

қыркүйек

ОІЖ, КОЖ орынбасарлары

8.       

Өндірістік оқу шеберхана құжаттарын рәсімдеуді ұйымдастыру

қыркүйек

КОЖ орынбасары

9.       

Мамандықтар бойынша оқу-әдістемелік кешен жасау жұмысын ұйымдастыру

қыркүйек

КОЖ орынбасары, әдіскер

10.   

Өндірістік  оқу шеберлерінің өзара сабаққа қатысуын ұйымдастыру

жыл бойы

КОЖ орынбасары

11.   

Арнайы пән оқытушылар мен ө/о шеберлерінің курстарда, тағылымдама және қайта даярлау курстарында білімдері мен біліктіліктерін арттыруды ұйымдастыру

кестеге сәйкес

ӨОІЖ, КОЖ орынбасары, әдіскер

12.   

1 курс білім алушыларының өндірістік кәсіпорындарға саяхатын ұйымдастыру

кестеге сәйкес

КОЖ орынбасары

13.   

Дарынды білім алушылардың кәсіби шеберліктерін шыңдау мақсатындаүйірме сабақтарын ұйымдастыру

кестеге сәйкес

КОЖ орынбасары

14.   

Мамандық бойынша авторлық оқулық, оқу-әдістемелік құрал, оқу бағдарламала әзірлеуге көмектесу

жыл бойы

КОЖ орынбасары, әдіскер

15.   

Өндірістік оқу сабақтарына қатысу және өндірістік оқу шеберлеріне әдістемелік көмек көрсету

жыл бойы

КОЖ орынбасары, әдіскер

16.   

Өндірістік оқыту сабақтарына керекті оқу-әдістемелік құралдар мен көрнекіліктер қорын көбейтуді қадағалау

жыл бойы

КОЖ орынбасары

17.   

Мамандықтар онкүндігі, ашық сабақтар, сабақтан тыс іс-шаралар, үйірме жұмыстар, шебер кластар өткізуді ұйымдастыру

жоспарға сәйкес

КОЖ орынбасары, әдіскер, ЦК жетекшілері

18.   

Мамандандырылған аккредиттеудің қорытындысы бойынша жасалған жоспарға сәйкес жұмыстар жүргізу

жыл бойы

Директордың орынбасарлары, әдіскер

19.   

Кәсіптік практиканы ұйымдастыру мақсатында мамандықтардың бейініне қарай кәсіпорындармен келісім шарт жасау

 

КОЖ орынбасары

20.   

Мамандықтардың бейініне қарай кәсіптік практиканы ұйымдастыру

оқу жоспарына сәйкес

КОЖ орынбасары

21.   

Дуальды оқыту шеңберінде серіктестік қатынастарды кеңейту жұмыстарын жүргізу

 

ӨОІЖ, КОЖ орынбасары

22.   

Өндірістік оқыту шеберлерінің кәсіпорнында практикалық сабақтарды өткізуін ұйымдастыру.

кестеге сәйкес

ӨОІЖ, КОЖ орынбасары

23.   

Жұмыс берушілер мен әлеуметтік серіктестер тарапынан шеберлік сабақтар, кездесулер, дөңгелек үстелдер, экскурсиялық сабақтардың өтуін ұйымдастыру

жоспарға сәйкес

ӨОІЖ, КОЖ орынбасары

24.   

Мамандық бойынша білім алушыларды колледжішілік, қалалық, облыстық, республикалық және халықаралық кәсіби байқауларға қатысу жұмыстарын ұйымдастыру

кестеге сәйкес

ӨОІЖ, КОЖ орынбасары

25.   

«Жиһаз өндірісі» мамандығы бойынша «Жас маман» жобасының жұмыстарын жүргізу

жыл бойы

КОЖ орынбасары

26.   

Арнайы пән оқытушылары мен өндірістік оқыту шеберлерінің кәсіби дағдыларын арттыру мақсатында кәсіпорындарда тағылымдамадан өтуді ұйымдастыру

жоспарға сәйкес

КОЖ орынбасары, әдіскер

27.   

І, ІІ жарты жылдық қорытындысы бойынша өндірістік оқытудан тексеру жұмыстарын ұйымдастыру

І, ІІ жарты жылдық соңында

КОЖ орынбасары

28.   

Колледжішілік қысқы оқылымға өндірістік оқу шеберлерінің қатысуын ұйымдастыру

қаңтар

КОЖ орынбасары, әдіскер

29.   

Worldskills чемпионатына дарынды студенттерді дайындап, қатыстыру

Наурыз, сәуір, мамыр

ӨОІЖ, КОЖ орынбасары

30.   

Білім алушылардың практиканың қорытындысы бойынша есепті қорғауды ұйымдастыру

маусым

КОЖ орынбасары

31.   

Бітіруші топтардың қорытынды аттестациядағы мемлекеттік емтихандарды өткізу мен дипломдық жұмыстарды қорғауды ұйымдастыру

маусым

ӨОІЖ, ОІЖ, КОЖ орынбасарлары

32.   

Өндірістік оқыту шеберлерінің есептерін қабылдау.

маусым

КОЖ орынбасары

33.   

2020-2021 оқу жылында атқарылған жұмыстарға талдау жүргізіп және қорытындылап педагогикалық кеңесте есеп беру

маусым

КОЖ орынбасары

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОҚУ-ТӘРБИЕ ЖҰМЫСЫНЫҢ ЖОСПАРЫ

 

Атқарылатын  іс-шаралар

Өткізілу  мерзімі

Жауаптылар

1

Педагогикалық ұжымды 2020  жылғы  облыстық  Тамыз кеңесінде  тәрбие мәселесі бойынша көтерілген мәселелермен таныстыру

тамыз

директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары (ДТІЖ орынбасары)

2

  Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің 2016 ж. 22 қаңтардағы «Мемлекеттік білім беру мекемелерінде студенттерге жатақхана беру Ережесін бекіту туралы»

№66 Бұйрығын негізге ала отырып, студенттерді жастар үйіне орналастыру, олардың ортаға бейімделуіне жағдай туғызу

 тамыз-қыркүйек

ДТІЖ орынбасары

тәрбиешілер, жатақхана меңгерушісі

3

1 қыркүйек-Білім күніне дайындық жұмыстарын жүргізу.

1 қыркүйек-Білім күніне  арналған  салтанатты жиын.

 ҚР Білім және ғылым министрлігінің бекіткен жоспарына сай Қазақстан Республикасының Конституциясы  мен Білім  күніне орай  бірыңғай  ашық тәрбие сағаты ( әдістемелік нұсқау хатқа сәйкес)

 

тамыз-қыркүйек

ДТІЖ орынбасары,

топ жетекшілері, шеберлері музыкант

4

«ҚР  Әлеуметтік көмек көрсетілетін азаматтарға әлеуметтік көмектің мөлшерін, көздерін, түрлерін және оны беру қағидаларын бекіту туралы» Үкіметтің   2012 ж. 12 наурызындағы №320 Қаулысын іске асыру жұмыстарын жүргізу.

қыркүйек

әкімшілік

5

Ата-ананың қамқорлығынсыз қалған  білімгерлердің  мәлімет картотекасымен жұмыс жасау,  олардың сабақ кезіндегі  және сабақтан тыс уақытын, тұрмыстық жағдайын, тамақтануын ұйымдастыру, оларды ортаға  бейімдеу  бойынша жұмыстар жүргізу,  мемлекет  тарапынан бөлінген қаражатты уақтылы алуларына басшылық жасау, ақыл-кеңес беру

  қыркүйек-маусым

ДТІЖ орынбасары, топ жетекшілері, шеберлері, психолог

6

 Колледж  білім алушыларын   медициналық тексеруден  өтулерін ұйымдастыру, денсаулығына байланысты есепке қою, емдеу процедураларын жүргізу, оқу үрдісінде білімгерлердің денсаулық топтарын есепке алу

кесте бойынша

медбике, топ жетекші, шеберлері

7

 Топ жетекшілерінің бірлестігінің жұмыс жоспарын құру, жетекшісін сайлау

 қыркүйек

ДТІЖ орынбасары, топ жетекші, шеберлері

8.

 ҚР   2020 жыл- Еріктілер жылына орай    іс-шаралар ұйымдастыру

қыркүйек

жастар ұйымының төрайымы

9

Колледж психологымен жаңадан келген студенттердің (жетім балалар, әлеуметтік  жағдайы төмен білімгерлер, көп балалы отбасының балалары, қиын балалар) картотекасын жаңартудағы бірлескен жұмысы

қыркүйек

ДТІЖ орынбасары, психолог

10

Студенттердің өзін –өзі басқару  ұйымы мен  топ белсенділерінің, жастар үйінің белсенділерінің  жұмысын жандандыру,  басшылық жасау

  қыркүйек

 ДТІЖ орынбасары, жастар ісі комитеті

 

11

 ҚР «Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Рәміздері туралы» Конституциялық Заңын жүзеге асыруға бағытталған іс-шаралар  жоспарын жасап,  насихаттау жұмыстарын  жалғастыру

үнемі

ДТІЖ орынбасары,

оқытушылар мен шеберлер

12

Мемлекеттік мерекелер мен кәсіби мерекелерді  ұйымдастырып өткізу. Мерекелерге арналған колледжішілік қабырға газеттерін шығару

 кесте бойынша

ДТІЖ орынбасары,

топ жетекшілері, шеберлері, музыкант

13

Колледжішілік Қамқоршылық кеңесінің мүшелерімен кездесу, кеңес жұмысын жандандыру

кесте бойынша

әкімшілік, педагог қызметкерлер

14

Қалалық наркологиялық, тері аурулары, өкпе аурулары, әйелдер кеңесі  емханаларының  қызметкерлерін шақырып, дөңгелек үстелдер мен тренингтер  өткізу

кесте бойынша

ДТІЖ орынбасары,

медбике

15

Құқық бұзушылықтың алдын алу  мен құқықтық мәдениетті қалыптастыру  бойынша ІІБ қызметкерлерімен «Нөлдік төзбеушілік» бойынша  кездесу,  дөңгелек үстелдер өткізу. Колледжішілік және  ІІБ есепте тұрған білім алушылардың құқықтық сауаттылығын арттыру бойынша жұмыстар жүргізу

үнемі

ДТІЖ орынбасары ,

ІБ қызметкерлері, психолог, топ жетекшілері, шеберлері, «Шанс» қоғамдық бірлестігі

16

Қазақстан Республикасының 2015-2025 жылдарға арналған «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегиясы туралы» 

2014 ж. 26 желтоқсандағы №986 Жарлығын іске асыру бойынша жұмыстар ұйымдастыру. «Таза сессия» айлығын өткізу

 үнемі

директордың ДӨОІЖ орынбасары,

 ДТІЖ орынбасары

 

 

17

Қазақстан халқының бірлігін нығайту мен діни-экстремизм мен терроризмнің  алдын алу жұмыстарын ұйымдастыру,  діни қызметкерлермен  кездесулер өткізу

  кестеге сай

ДТІЖ орынбасары

тәрбиешілер,

топ жетекшілері

18

Білім алушылардың сабақтан тыс шаралар мен спорттық секцияларға  қатысуын  ұйымдастыру.  Спортшылардың жарыстарға  қатысуына қолдау көрсету.

 қыркүйек-маусым

әкімшілік,

үйірме жетекшілері

19

Республика, облыс, қала  көлемінде ұйымдастырылатын мәдени-көпшілік, спорттық жарыстарға  білім алушыларды қатыстыру

 кесте бойынша

әкімшілік,  колледж қызметкерлері

20

Колледждегі берілетін мамандықтарға баулу мақсатында  үйірме жұмыстарын ұйымдастыру

кесте бойынша

өндірістік оқыту шеберлеріі

21

Жастар үйінде тұратын білім алушылармен  жоспарға сай тәрбиелік іс-шаралар ұйымдастырып өткізу, олардың  әлеуметтік-тұрмыстық, материалдық жағдайларын тексеру, рухани-психологиялық көмек беру,  жастар үйінің жұмысын  жақсарту жолдарын ұйымдастыру

  үнемі

ДТІЖ орынбасары

тәрбиешілер

22

Колледжішілік   ата-аналар  жиналысын өткізу

  қаңтар

колледж әкімшілігі, облыстық ата-аналар комитетінің төрайымы

 Д.  С. Қыдырбаева

23

Қазақстан Республикасының  «Жастар саясаты туралы» Заңының орындалуын ұйымдастыру. Колледждегі дарынды, өнерлі білім алушыларының өзіндік қабілеттерінің ашылуына қолдау көрсету, оларды байқау, сайыстарға қатыстыру

 үнемі

ДТІЖ орынбасары , жастар ұйымының төрағасы, музыка жетекшісі

 

24

Студент қыздар арасында «Балауса» қыздар клубының  жұмысын  жалғастыру

  2 айда 1 рет отырыс

клуб  жетекшісі

 К.С. Айнағұлова

 

25

Мәдениет,  өнер саласындағы  қызметкерлермен, еңбек  ардагерлерімен  кездесу ұйымдастырып,  өткізу

кесте бойынша

ДТІЖ орынбасары, жастар ұйымы

26

ҚР Білім және ғылым министрлігінің 2015 жылдың 22 сәуірінде №227 Бұйрығымен  бекіткен «Тәрбиенің тұжырымдамалық негіздерінде» көрсетілген тәрбиелік мақсаттарды іске асыру, 8 бағыт бойынша ашық тәрбие сағаттарын өткізу

     жыл бойы

ДТІЖ орынбасары, топ жетекшілері мен шеберлері

27

Жастар арасында азаматтық, әскери-патриоттық жұмыстарды жандандыру, студенттерді әскери-спорттық сайыстарға қатыстыру, «Жас сарбаз» үйірмесін құру

 үнемі

АӘД пәнінің оқытушысы

 

28

Колледжішілік қиын балалармен тәрбиелік жұмыстар жүргізу, ата-аналарымен байланыс орнату, бала тәрбиесі туралы ақыл-кеңестер беру

үнемі

 

29

Білім алушылармен  директорлық кездесу өткізіп, алдағы мақсаттар туралы ой бөлісу

 2 айда 1 рет

әкімшілік

30.

Мемлекеттік қызмет көрсету талаптары бойынша жұмыстар жүргізу

   үнемі

директордың орынбасарлары

31

Колледж кітапханасында  Қазақстан Республикасының мемлекеттік Заңдары мен Жарғыларына,   мерекелеріне, танымал адамдардың мерейтойларына кітап көрмелерін, бұрыштар ұйымдастыру. Әр түрлі тақырыпта танымдық кештер, дөңгелек үстелдер өткізу, қызметкерлерді БАҚ материалдарымен таныстырып отыру

 жоспарға сәйкес

кітапханашы 

 

32.

Алматы облысының  Жастарға қызмет көрсету орталығы,  қалалық жастар саясаты, «Жас  Отан» жастар қанатымен бірлесе отырып, студенттерді қоғамдық жұмыстарға тарту.

   үнемі

колледждің жастар ұйымы

33.

«Жас Отан» жастар қанатымен, «Қос қанат Жетісу» қоғамдық бірлестіктерімен  бірлесе отырып жастардың белсенділіктерін көтеру бойынша жұмыстар жүргізу, оқу бітіретін  ата-ананың қамқорлығынсыз қалған жетім балаларды жұмысқа орналастыру шараларын жүргізу

    желтоқсан-    

       маусым

ДТІЖ орынбасары жастар ұйымының төрағасы

34

Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың 2017 жылы сәуір айында шыққан «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламасы бойынша жұмыстар жүргізу. «100 нақты қадам», Мәңгілік ел» доктринасын «Ұлы даланың 7 қыры » жобаларын жұмыс барысында  іске асыру

  үнемі

топ жетекшілері, шеберлері

35.

Колледжде кәсіби бағдар жұмысы бойынша іс-шаралар жоспарын құру.  Ашық есік күнін өткізу. Мамандықтарды жарнамалауға үгіт-насихат тобын құру, оларды  қала мектептерімен аудандарға  іссапарға жіберу, педагогикалық кеңесте колледжге талапкерлерді қабылдау ережесін қабылдап, бекіту

 жыл бойы

ДТІЖ орынбасары,

ұжым мүшелері

36

Колледжде белсенді жастардан  «Жалын»  ұйымын  құру

қазан-маусым

АӘД пәнінің жетекшісі

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТӘРБИЕ БАҒЫТТАРЫ БОЙЫНША ТАҚАРЫТЛАТЫН ІС-ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

 

Қыркүйек айы

тәрбие бағыттары

 іс-шараның  тақырыбы

жауапты

өткізу формасы

1

Қазақстандық патриотизм және азаматтық тәрбие, құқықтық тәрбие

1. Қазақстан Республикасының Конституциясы  мен Білім  күніне орай салтанатты іс-шара ұйымдастыру. Бірыңғай ашық тәрбие  сағаттары (әдістемелік нұсқау хатқа сәйкес)

 

2. Талдықорған ІІБ қызметкерлерімен кездесу өткізу

Директордың тәрбие жөніндегі орынбасары, топ жетекшілері

 

 

 

 

 

ДТІЖ орынбасары

 

салтанатты жиын, тәрбие сағаты

 

 

 

кездесу сағаты

2

Зияткерлік тәрбие, ақпараттық мәдениет тәрбиесі

«Саналы ұрпақ», «Балауса» «Көшбасшы» т.б. ұйымдарының  көшбасшыларының және топ старосталарының отырысы                                  (бағдарламаны жүзеге асыру)

 

жастар ұйымы мүшелері, старосталар

 

жиналыс

 

3

Отбасы тәрбиесі

«Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында

«Отбасы-бақыт мекені» тақырыбында тәрбие сағаты.

ДТЖО, сынып жетекшілері

 

тәрбие сағаты

4

Ұлттық тәрбие

1. 22 қыркүйек - «Менің тілім –ана тілім, бал тілім» Қазақстан халықтары Тілдері күніне орай тәрбие сағаты .

2. Мемлекеттік тіл күніне арналған  «Үш тұғырлы тіл» атты тілдер апталығы.

топ кураторлары

 

 

 

ЖББ пәндер циклдік   комиссиясы

 

тәрбие сағаты

 

 

 

колледжішілік  іс-шара

5.

Еңбек, экономикалық және экологиялық тәрбие

Қоршаған ортаны қорғау мақсатында «Аялайық табиғатты!»

ДТЖО, топ жетекшілері мен шеберлері

тақырыптық сағат

6

Рухани-адамгершілік тәрбиесі

«Қайырымдылық -  ізгілік бастауы»

 жастар ұйымының басшылығымен қайырымдылық жәрмеңкесін  өткізу

 

ДТЖО, жастар ұйымының төрайымдары

акция

7

Дене тәрбиесі, салауатты өмір салты тәрбиесі

Білімгерлердің денсаулығы жайлы паспортты толтыру, тереңдетілген медициналық тексеруден өткізу, студенттердің гигиеналық жағдайын бақылауға алу

медбике

тексеріс,бақылау

 

Жастар үйі

Жастар үйінің тұрмыстық-жағдайларымен танысу, жиналыс өткізу, сұхбаттасу өткізу

әкімшілік

саяхат

8.

Көпмәдениетті және көркем - эстетикалық тәрбие

«Мамандықтың бәрі жақсы» тақырыбында студенттермен, әр түрлі сала өкілдерімен кездесулер

топ жетекшілері мен өндірістік оқыту шебері

сайыс

9

Ұйымдастыру жұмыстары

Жастар үйіне  студенттерді орналастыру жағдайы реттеу

І курстарды асханада тамақтану тәртібімен таныстыру

Колледжішілік кезекшілікті реттеу

ДТІЖО, тәрбиешілер, топ жетекші, шеберлері

құжаттар жинастыру

 

 

нұсқау жүргізу

 

 

Қазан айы

 тәрбие бағыттары

Іс-шараның  тақырыбы

жауапты

өткізу формасы

1

Рухани-адамгершілік тәрбие

1 қазан - Дүниежүзілік қарттар күні мен ұстаздардың кәсіби мерекесіне орай «Ұстаз болу  жүректің батырлығы» мерекелік концерті 

 

«Көшбасшы» ұйымының ұйымдастыруымен өзін-өзі басқару күні

 

«Ардагерлерді ардақтайық»  ашық тәрбие сағаты

ДТІЖО, Б.Самалбаева

музыка жетекшісі

 М. Найманова

 

топ жетекшілері

музыкалық кеш

 

сабақ өткізу

 

тәрбие сағаты

2

 

Көпмәдениетті және көркем - эстетикалық тәрбие

 «Таза ауа, таза дала, таза орта» тәрбие сағаты

ДТЖО ,топ жетекшілері

тәрбие сағаты

3

Қазақстандық патриотизм және азаматтық тәрбие, құқықтық тәрбие

«Заңды білу міндетің!» барлық топтарда танымдық сағаттар

 

ДТЖО ,топ жетекшілері

таным сағаты

 

4

Ұйымдастыру шаралары

Колледж асханасында берілетін тағамның сапасын тексеру

 Қалалық іс-шараларға студенттерді қатыстыру

комиссия мүшелері

акт

5

Зияткерлік тәрбие, ақпараттық мәдениет тәрбиесі

«Желідегі сөйлеу мәдениеті», «Интернет желісі менің өмірімде» тақырыптарға эссе жазу, рефераттар, ғылыми-зерттеулер

ДТІЖО, топ кураторлары

эссе байқауы

6

Ұлттық тәрбие

«Абай -дана, Абай -дара қазақта» пікірталас (Омар Жалелдің Абайдың шығармашылығына байланысты  толғауын таныстыру )

ДТІЖО, топ кураторлары

тәрбие сағаты

7.

Дене тәрбиесі, салауатты өмір салты тәрбиесі

«Біз ЖҚТБ-ға қарсымыз»  топтар арасында спорттан жарыс ұйымдастыру

 

медбике, дене шынықтыру оқытушылары

жарыс

8

Отбасы тәрбиесі

«Колледж бен отбасы ынтымақтастығы – сапалы тәрбие негізі. Жасөспірімдер арасында қылмыстың көбеюіне қоғам кінәлі ме?» тақырыбында  дөңгелек үстел

ДТІЖО, топ кураторлары

дөңгелек үстел

9

Еңбек, экономикалық және экологиялық тәрбие

«Табиғат-тал бесігің» тақырыбында әңгіме жүргізу

топ кураторлары

әңгіме

 

 

Қараша айы

тәрбие бағыттары

Іс-шара тақырыбы

жауапты

өткізу формасы

1

Рухани-адамгершілік тәрбиесі

«Атаның баласы болма, адамның баласы бол!» тәрбие сағаты

ДТІЖ, топ кураторлары

 интелектуалдық сайыс

2

Еңбек, экономикалық және экологиялық тәрбие

«Ұлттық теңге жайлы не білеміз!» интеллектуалдық сайыс өткізу

ДТЖО , топ кураторлары

 

  сайыс                  

3.

Көпмәдениетті және көркем - эстетикалық тәрбие

«Қазақстан – алтын бесігім»  тақырыбында қолөнер бұйымдарының көрмесі

үйірме жетекшілері

көрме

4

Қазақстандық патриотизм және азаматтық тәрбие, құқықтық тәрбие

 Қазақ зиялыларының ішіндегі ерекше тұлға, ұлт-азаттық Алаш қозғалысының жетекшісі Алихан Бөкейхановтың туғанына 155 жыл толуына дөңгелек үстел

ДТЖО, топ кураторлары

 

дөңгелек үстел

 

5

Ұлттық тәрбие

«Қазақ  халқының салт-дәстүрлері»

 

тәрбие сағаты

6

 («Мәңгілік ел» бағдарламасы бойынша).

10 қараша – Халықаралық жастар күінен орай «Жастар елімнің болашағы» атты сұхбаттасу өткізу

жастар ұйымының төрайымы

сұхбаттасу

7.

Дене тәрбиесі, салауатты өмір салты тәрбиесі

«Біз-дені сау ұрпақпыз!» тақырыбында топаралық жарыс ұйымдастыру

дене шынықтыру оқытушылары, тәрбиешілер

спорттық сайыс

 

 

 

8

Зияткерлік тәрбие, ақпараттық мәдениет тәрбиесі

 «Талдықорған - құт мекенім жайнаған!»  тәрбие сағаты

топ жетекшілері , тәрбиешілер

таным  сағаты

9

Отбасы тәрбиесі

«Қыз баланың тәрбиесі мен міндеті» тақырыбында әңгіме

жастар үйінің тәрбиешілері

әңгіме

 

                                                                            

Желтоқсан айы

Қызметтің тәрбие бағыттары

Іс-шара тақырыбы

жауапты

Өткізу формасы

1

Қазақстандық патриотизм және азаматтық тәрбие, құқықтық тәрбие

«Болашаққа бағдар; Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында

1.ҚР Тәуелсіздігіне  арналған салтанатты жиын (өткізілген іс-шаралар, спорт жарыстары, суреттер байқауы, өлең білім алушылар байқауы, зияткерлік ойындар сияқты шаралардың қорытындысы бойынша білім алушыларды  марапаттау)

 

ДТЖО,  Б. Әділбекова

пән оқытушылары

 

 

 

 

 

Тарих апталығы

 

 

 

2

Зияткерлік тәрбие, ақпараттық мәдениет тәрбиесі

 ЖҚЕ, өрт қауіпсіздігі, тіршілік қауіпсіздігі негіздері бағдарламасы бойынша топ сағаттары, жалпыға міндетті құқықтық білім беру

 

 Жаңа жылдық ертеңгілік өткізу

топ жетекшілер

 

 

 

 

 ДТІЖО, М. Акимбаева

топ сағаттары

3

Ұлттық тәрбие

«Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында

«Жер жаннаты - Жетісуым» ашық тәрбие сағаты

топ жетекшілер

тәрбие сағаты

4

Көпмәдениетті және көркем – эстетикалық тәрбие

«Мен – мәңгілік елдің ұланымын» ашық тәрбие сағаты

 Олжас Сүлейменовтің 85 жылдығына  «ХХІ ғасыр көшбасшысы» үздіктер арасында интеллектуалдық ойын

топ жетекшілері

 

 

Қ. Сүлейменова

танымдық сағат

 

 

интеллектуалдық ойын

5

Еңбек, экономикалық және экологиялық тәрбие

«Ата-ана қызметіндегі 10 күн» 1-2 курс білімгерлері

ДТЖО

 

жоба

6

Отбасы тәрбиесі

«Мен және жанұям» тақырыбында білімгерлерге ойтолғау жаздыру

ДТЖО, топ жетекшілері мен шеберлері

 

ойтолғау байқауы

7.

Рухани-адамгершілік тәрбиесі

«Адамгершілік – рухани тәрбиенің маңызы» тақырыбында топ сағаттарында  әңгіме жүргізу. Ата-ананың қамқорлығынсыз қалған балалармен жұмыс

Топ жетекшілері мен шеберлері

әңгіме-сұхбат

8.

Дене тәрбиесі, салауатты өмір салты тәрбиесі

1 желтоқсан - СПИД-ке қарсы күресу күніне орай  «СПИД-қатерлі індет» тақырыбында акция өткізу

жастар комитеті, медбике

акция

 

Қаңтар айы 2021 жыл

Қызметтің тәрбие бағыттары

Іс-шара тақырыбы

жауапты

өткізу формасы

1

Қазақстандық патриотизм және азаматтық тәрбие,  құқықтық тәрбие

Кәмелетке толмағандардың жыныстық дербес құқықтығы». 

ТІІ басқармасы, ювениалды полиция бөлімі өкілдерінің қатысуымен кездесу

ДТЖО,

колледж  инспекторы,

психолог,

колледж  медбикесі

колледжішілік іс-шара

2

«Мәңгілік Ел» бағдарламасы бойынша

Еңбек, экономикалық және экологиялық тәрбие

Кәсіпорындарға экскурсия жасау, тәлімгерлермен, жаңалық енгізушілермен, өз кәсібінің майталмандарымен, дарынды жастармен кездесу өткізу

Арнайы пән циклдік комиссия,

колледжішілік іс-шара

3

Дене тәрбиесі, салауатты өмір салты тәрбиесі

«Жастар арасында көп кездесетін жыныстық аурулар» жайлы маман дәрігерлермен кездесу

Салауатты өмір салты орталығының мамандары, медбике

кездесу

4

Зияткерлік тәрбие, ақпараттық мәдениет тәрбиесі

Қазақтың көрнекті жазушыларының бірі, жерлесіміз Сайын Мұратбековтың туғанына - 85 жыл.

топ жетекшілері

тәрбие сағаты

5

Қазақстандық патриотизм және азаматтық тәрбие, құқықтық тәрбие

Зорлық-зомбылыққа, ерте жүктілік пен жыныстық қол сұғушылыққа жол бермеу «Өз құқығыңды білесің бе?»

топ  жетекшілер

тақырыптық топ сағаттары

6

Еңбек, экономикалық және экологиялық тәрбие

«Өмірің мен болашағыңды жоспарла» тақырыбында ақыл-кеңес

топ жетекшілер

ақыл-кеңес

7

Отбасы тәрбиесі

«Жылы жүрек-жақсы тілек» ашық тәрбие сағаты

ДТЖІО, топ  жетекшілер

тәрбие сағаты

8.

Рухани-адамгершілік тәрбиесі

«Еліміздің өркендеуіне  рухты істер» тақырыбында әңгіме жүргізу

жастар комитеті

әңгіме-сұхбат

 

 

Ақпан айы

Қызметтің тәрбие бағыттары

Іс-шара тақырыбы

жауапты

өткізу формасы

1

Зияткерлік тәрбие, ақпараттық мәдениет тәрбиесі

Қазақ халқының мұзбалақ ақыны, аты аңызға айналған қазақ поэзиясының Хантәңірі Мұқағали Мақатаевтың  90 жылдығына орай поэзия кеші

ДТЖО, музыка жетекшісі

 

поэзия кеші

2

Рухани- адамгершілік тәрбие

(Рухани жаңғыру бағдарламасы негізінде)

«Менің өңірімнің үздік адамдары» ашық тәрбие сағаты

топ жетекшілер

ашық тәрбие сағаттары

3

Отбасы тәрбиесі

Ата-анамның балалық шағына саяхат. «Отбасымның салт-дәстүрлері» ашық тәрбие сағаты

топ жетекшілер

ашық тәрбие сағаты

4

Қазақстандық патриотизм және азаматтық тәрбие, құқықтық тәрбие

1.Құқық бұзушылықтың алдын алу шараларын құрастыру

2. Құқық бұзушылықтың алдын алу кеңесі отырысы

3. Психологиялық, әлеуметтік қызметтің, сынып жетекшілерінің «қиын» балалар тобындағы, мектеп есебінде, кәмелетке толмағандар істері жөніндегі бөлім есебінде тұрған оқушылармен жүргізетін жұмысы.

4. «Жасөспірім» рейді (сабаққа келмей жүрген балаларды анықтау)

ДТЖО

колледж  инспекторы,

колледж  психологі

отырыс

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рейд

5

Отбасы тәрбиесі

«Ата көрген оқ жонар, шеше көрген тон пішер» әңгіме

психолог,

топ жетекшілер

шеберлік сағаттар

6

Көпмәдениетті және көркем – эстетикалық тәрбие

«Қызық екен..»  ашық тәрбие сағаты

топ жетекшілер

тәрбие сағаты

7

Дене тәрбиесі, салауатты өмір салты тәрбиесі

Колледжішілік «Денсаулық фестивалін» ұйымдастыру

Дене шынықтыру пәнінің оқытушылары, колледж қызметкерлері

спорттық сайыс

8

Еңбек, экономикалық және экологиялық тәрбие

«Пара алу құрдымға бастар жол» Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жолында бейнебаян көрсету, талдау

«Саналы ұрпақ» клубының жетекшісі

бейнебаян

 

Наурыз айы

1

Рухани- адамгершілік тәрбие

«Зорлық – зомбылықсыз балалық шақ» тақырыбында акция ұйымдастыру.

 «Алғыс айту күніне »орай колледжішілк Алғыс айту күнін ұйымдастыру

ДТЖО

 

 

жастар ұйымы,топ жетекшілер, тәрбиешілер

    акция

 

 

тақырыптық сынып сағаттары

2

Көпмәдениетті және көркем-эстетикалық тәрбие

«Сыйынатын болса егер құдырет, сыйынар ем ана деген тәңірге» Халықаралық аналар мерекесіне арналған колледжішілік іс-шара

 

К.Айнағұлова

музыка жетекшісі

концерттік бағдарлама

3

Еңбек, экономикалық және экологиялық тәрбие

«Ұлы елдің ұланымыз» атты мергендер сайысын ұйымдастыру

Алғашқы әскери дайындық пәнінің оқытушысы

әскери сайыс

4

Зияткерлік тәрбие, ақпараттық мәдениет тәрбиесі

Ұлт-азаттық және Алаш қозғалысының жетекшісі, Алаштың адал ұлы – Әлихан Бөкейхановтың 155 жылдығына арналған танымдық сағат

тәрбиешілер, топ жетекшілері

тақырыптық сөре

5

Ұлттық тәрбие

«Болашаққа бағдар; Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында

«Нұр себеле, нұр Наурыз» жоспар бойынша Наурыз мерекесіне арналған жоба

 

ДТЖО, топ жетекшілері мен шеберлері

 ашық тәрбие сағаттары, гала концерт/колледжішілік іс-шара/

6

Қазақстандық патриотизм және азаматтық тәрбие, құқықтық тәрбие

«Қазақ елінің ұлттық идеясы қандай болуы керек?» тақырыбында (1-2  курстар) арасында пікірталас

 

топ жетекшілер

пікірталас

7

Отбасы тәрбиесі

«Мен құрмет тұтатын тұлғалар» ата-аналарына деген құрметі туралы дөңгелек үстел

ДТЖО, топ жетекшілері мен шеберлері

 

дөңгелек үстел

8

Дене тәрбиесі, салауатты өмір салты тәрбиесі

1-2 курс білім алушылар арасында «Темекі шегу» тақырыбында сауалнама жүргізу 

колледж  медбикесі

 

 

 

 

зерттеу

 

Сәуір айы

Қызметтің тәрбие бағыттары

Іс-шара тақырыбы

жауапты

өткізу формасы

1

Отбасы тәрбиесі

«Жаманнан жиренейік-жақсыдан үйренейік»

тәрбиешілер

дөңгелек үстел

2

Зияткерлік тәрбие, ақпараттық мәдениет тәрбиесі

Қазақстанның халық жазушысы, көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері  Олжас Сүлейменовтың 85 жылдығына орай тәрбие сағаты

ДТЖО, топ жетекшілер

 

тәрбие сағаты

3

Рухани- адамгершілік тәрбие

 «Мамандық-менің болашағымның таңдауы» тақырыбында «Дизайн» мамандығының білім алушыларының арасында асфальтқа сурет салу конкурсын ұйымдастыру

топ жетекшілер

сурет сайысы

4

Еңбек, экономикалық және экологиялық тәрбие

Колледжде кәсіби бағдар жұмысы бойынша жоспар құру, іске асыру. Колледждің Мәдени ашық есік күнін өткізу

ДТІЖ орынбасары

Ашық есік күні

5

Дене тәрбиесі, салауатты өмір салты тәрбиесі

«Дені сау ұрпақ-ұлт болашағы»  атты спартакиада ұйымдастыру.

Дене тәрбиесі пәнінің оқытушылары

спартакиада

6

Көпмәдениетті және көркем – эстетикалық тәрбие

Білім алушыларға Талдықорған қаласында орналасқан мұражайлар мен тарихи тұлғалардың ескерткіштерін көрсету, олардың өнегелі өмірін үлгі ету

ДТЖО, топ жетекшілері мен шеберлері, тәрбиешілер

 

саяхат

7

Ұлттық тәрбие

Қазақ халқының көрнекті қоғам қайраткері, дарынды ақын Қасым  Аманжоловтың туғанына – 110 жыл.(1911-1955)

топ жетекшілері, тәрбиешілер

тәрбие сағаты

8

Қазақстандық патриотизм және азаматтық тәрбие, құқықтық тәрбие

«Мен қазақпын!»  патриоттық  әндер 

байқауы

музыка жетекшісі

байқау

                                                                                    Мамыр айы

Қызметтің тәрбие бағыттары

Іс-шара тақырыбы

жауапты

Өткізу формасы

1

Рухани- адамгершілік тәрбие

 

 «Ұрпақтар ұмытпайтын ұлы Жеңіс» тақырыбында тыл ардагерлерлеріне шефтік көмек көрсету    

ДТЖО, жастар ұйымы

көмек көрсету

2

Ұлттық тәрбие

«Біз көпұлтты мемлекетпіз» ассамблея өкілдерімен кездесу

ДТЖО

кездесу

 

3

Дене тәрбиесі, салауатты өмір салты тәрбиесі

Колледжішілік спорттық жарыстар ұйымдастырып, жеңімпаз команданы қалалық жарыстарға қатыстыру

спорт нұсқаушысы

сайыс

кездесу

топ сағаттары

4

Еңбек, экономикалық және экологиялық тәрбие

«Жасыл ел» тақырыбында колледж  ауласын көгалдандаруға көмек беру

Ата-ананың қамқорлығынсыз қалған балаларға мемлекеті тарапынан көрсетілетін көмектерді алуына көмек беру

топ жетекшілер

сенбілік

5

Зияткерлік тәрбие, ақпараттық мәдениет тәрбиесі

«Ғаламтордың пайдасы және зияны», «Ғаламтор желісін тиімді пайдалану»  тақырыбында ашық тәрбие сағаты

топ жетекшілер

тәрбие сағаты

6

Қазақстандық патриотизм және азаматтық тәрбие, құқықтық тәрбие

4 маусым – ҚР рәміздер күніне орай «Мемлекеттік рәміздер-ұлттық мақтаныш» атты топаралық ҚР Гимнін және колледж Гимнін  орындау байқауы

ДТЖО, музыка жетекшісі

Д. Идрисова

жиын, байқау

7

Көпмәдениетті және көркем – эстетикалық тәрбие

 

 психолог

ДТЖО

Кеңес

8

Отбасы тәрбиесі

«Менің асыл анам және асқар тау әкем» отбасы тәрбиесіне байланысты сауалнама алу

ДТЖО, топ жетекшілері мен топ шеберлері

сауалнама

9

Қорытынды есеп

Топ жетекшілерінің 2020-2021 оқу жылында атқарған жұмысы туралы есебі

 

ДТІЖО

Директор жанындағы кеңес

 

 

 

 

 

 

 

 

ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ  ҚЫЗМЕТТІҢ  ЖҰМЫС  ЖОСПАРЫ

 

 1. I. Психодиагностикалық жұмыс

 

Өткізу мерзімі

Жұмыс мазмұны

Кіммен жұмыс жүргізіледі

Жауаптылар

білімалушылар

оқытушылар мен шеберлер

ата-аналар

қыркүйек

Жаңадан келген білім алушылар арасында жетім,  ата-анасының  қамқорынсыз қалған және мүмкіндігі шектеулі балаларды анықтап, мәліметтерін толықтыру

1 курс

 

 

педагог-психолог, кураторлар мен шеберлер

жыл бойы

жеке сұраныс бойынша

Жетім және ата-ана қамқорлығынсыз қалған, көпбалалы отбасылар және тұрмыстары төмен отбасынан шыққан білім алушылардың тұрғын үй жағдайын тексеру

1 курс

 

 

педагог-психолог, кураторлар мен шеберлер

қазан

жеке сұраныс бойынша

Білім алушылардың интеллектуалдық және дамуындағы ауытқудың (ойлау қабілеті, дене бітімі, эмоциялық, т.б.) деңгейін анықтау

1 курс

 

 

педагог-психолог, кураторлар мен шеберлер

қазан

Білім алушылардың тұлғалық ерекшеліктерін зерттеу. (Айзенг сауалнамасы).

1 курс

 

 

педагог-психолог

қараша

«Ресурс» бағдарламасын қолдану арқылы білім алушылардың жалпы психикалық жағдайын зерттеу

1, 2 курс

 

 

«Жанұя» қоғамдық қоры,педагог-психолог

желтоқсан

Дж. Морено әдістемесі арқылы білім алушылырдың арасындағы басшы аутсайдер және ұнату-ұнатпауды анықтау

2 курс

 

 

педагог-психолог

жыл бойы

 

Психологиялық көмекті қажет ететін оқытушылар және білім алушыларды анықтау  жұмысы

1-4 курс

оқытушылар мен шеберлер

 

педагог-психолог, кураторлар мен шеберлер

 1. Психологиялық кеңес беру жұмысы

 

Өткізу мерзімі

Жұмыс мазмұны

білімалушылар

оқытушылар мен шеберлер

ата-аналар

Жауаптылар

жыл бойы

Толғандырып жүрген білім алушылардың мәселелеріне жекелей кеңес беру

1, 2, 3курс

 

 

педагог-психолог

жыл бойы

Жас мамандардың психологиялық білімін жетілдіру үшін кеңес беру

 

оқытушылар мен шеберлер

 

әдіскер, педагог-психолог

қазан-желтоқсан

Білім алушылармен жұмыс істеу барысында оқытушыларға жеке және топтық кеңес беру.

 

 

оқытушылар мен шеберлер

 

педагог-психолог

қазан-желтоқсан

Бірінші курстарды бейімдеу барысында ата-аналарға жекелей кеңес беру

 

 

1 курс ата-аналары

педагог-психолог

жыл бойы

Жүргізілген психодиагностика қорытындысы бойынша білім алушыларға жеке кеңес беру

1, 2, 3 курс

 

 

педагог-психолог

жыл бойы

Оқытушылар мен шеберлерге, білім алушылар мен олардың ата-аналарымен қарым-қатынас нысандарын оңтайландыру мақсатында көмек көрсету

 

инженерлік-педагогикалықұжым мүшелері

 

Педагог-психолог

сәуір

Білім алушылардың жұмыс іздеу әдістеріне үйрету мақсатында іскерлік ойын «Жұмысты іздеу - ол да жұмыс» өткізу

3, 4 курс

 

 

директордың ӨОІЖ

жөніндегі орынбасары,

 директордың КО

жөніндегі орынбасары,                                                                                                 

педагог-психолог

жыл бойы

Жатақханадағы білім алушыларға жағымды жағдай тұрғызу мақсатында жұмыстар жүргізу

Жатақханада туратын білім алушылар

 

 

директордың ТІЖО,педагог-психолог,

жатақханадағы тәрбиешілер

жыл бойы

Ақпараттық стенділермен, құжаттарды  ресімдеу.

 

 

 

педагог-психолог

жыл бойы

Пед.кең, әкім.кен, әдістем.кеңестерге қатысу, баяндамалар жасау

 

инженерлік-педагогикалық ұжым мүшелері

 

әкімшілік пен қызметкерлер

жыл бойы

Психологиялық әдәбиеттерді таңдауға бағыт бағдар беру

білім беру үдерісіне қатысушылар

 

педагог-психолог,

кітапханашы

 

 

                                                            

 III.  Психологиялық түзету-дамытушылық жұмысы

 

Өткізу мерзімі

Жұмыс мазмұны

білімалушылар

оқытушылар мен шеберлер

ата-аналар

Жауаптылар

жыл бойы

Есепке алынған білім алушыларға психологиялық түзету-дамытушылық  жұмыс жүргізу

1, 2, 3,

курс

«тәуекел тобы»

 

 

педагог-психолог

қараша

Білім алушылардың тұлғалық ерекшеліктерін  және  мінез-құлықты анықтауға арналған  саулнамасының қорытындысымен топ жетекшілерді таныстыру, ұсыныс жасау

 

 

топ жетекшілер мен шеберлері

 

педагог-психолог, топ жетекшілері

желтоқсан

Білім алушылардың лидерлік қабілеттерін дамыту мақсатымен тренинг өткізу

Топ старосталары

 

 

педагог-психолог, ЖҰМ, «Жас ұрпақ» өзін-өзі басқару ұйымының  жетекшісі

желтоқсан

айынан бастап

«Ресурс» бағдарламасының тестілеу нәтижесі  бойынша «сары аймақтағы» білім алушыларымен түзету жұмыстарын жүргізу

1, 2, курс «сары аймақтағы» білім алушылары

 

 

педагог-психолог

желтоқсан

«Ресурс» бағдарламасының тестілеу нәтижесі  бойынша «қызыл  аймақтағы» білім алушылар мен ата аналарды психиатр маманына жолығуға кеңес беру

1, 2, курс«қызыл аймақтағы» білім алушылары

 

1, 2, курс«қызыл аймақтағы» білім алушыларының ата-аналары

педагог-психолог

ақпан

Ұжымды біріктіруге арналған тренингтік сабақтар

 

оқытушылар мен шеберлер

 

педагог-психолог

сәуір

Жасөспірімдердің өзіндік бағалауы төмен білім алушылар мен жеке және топтық жаттығуларды өткізу

Коррекциялық топ балалары

 

 

педагог-психолог

 

 1. IV. Ағартушылық-профилактикалық жұмысы

 

Өткізу мерзімі

Жұмыс мазмұны

білімалушылар

оқытушылар мен шеберлер

ата-аналар

Жауаптылар

қыркүйек

 

Білім алушыларды оқу үрдісін ұйымдастырумен, жарлықтармен, колледждін ішкі тәртіп ережелерімен (құқықтар, міндеттер) қалыптасқан дәстүрлермен және т.б. таныстыру

1 курс 

 

1 курс  ата-аналары

педагог-психолог, кураторлар мен шеберлер

I жарты жылдықта

1 курс білім алушылардың бейімдеу барысында ата-аналарды таныстыру.

 

 

1 курс ата-аналары

педагог-психолог , топ кураторлары,

сұраубойынша

Оқу топтардың тәрбие сағаттарына қатысу

Білім алушылар

 

 

топ кураторлары, педагог-психолог

қыркүйек

қазан

1 курс білім алушылардың колледжге, топқа бейімделуіне топтық дәрістер «Татулық – достық кілті »,«Молекула»

1 курс 

 

 

педагог-психолог, топ жетекшілері

жыл бойы

Сабақ барысында білім алушылардың белсенділігін арттыруға оқытушының қолданылатын әдіс-тәсілдерін анықтау мақсатында тәжірибелік және теориялық сабақтарға қатысу, талдау.

1, 2 курс

 

 

педагог-психолог,

әдіскер, директордың оқу жұмысы жөніндегі орынбасары

қараша

Сабақ-тренинг:   «Өз-өзіне  қалай сенімді болу керек?».

1 курс

 

 

педагог-психолог, топ жетекшілері

қараша

«Ресурс» бағдарламасын нәтежесімен инженерлік-педагогикалық  ұжым мүшелерін таныстыру және кеңес беру

 

Инженерлік-педагогикалық  ұжымның мүшелері

 

 

ақпан

Психологиялық сағат: «Ерте жастағы жыныстық қатынас»

 

2 курс

 

 

педагог-психолог, топ жетекшілері

сәуір

Ата-аналар мен абитурентерге ашық есік күндерінде өздігінен мамандық таңдауға бағыт беру

абитуриенттер

 

Абитуриенттерата-аналары

әкімшілік,

педагог-психолог

сәуір

Семинар  «Мінез-құлық проблемасы және жасөспірімдер арасындағы тәртіпсіздік. Білім алушыны қалай тусіну және қолдау керек»

 

Инженерлік-педагогикалық  ұжымның мүшелері

 

педагог-психолог

жыл бойы

Арнайы мамандармен бірлесе отырып, білім алушылармен кездесулер өткізу

Білім алушылар

инженерлік-педагогикалықұжым мүшелері

Ата-аналар

педагог-психолог

әкімшілік пен қызметкерлер

жыл бойы

Құқықбұзушылықтың алдын алу кеңесіне қатысу.

Білім алушылар

Тәртіпті алдын алу кеңесінің мүшелері

Ата-аналар

директордың ӨОІЖ

жөніндегі орынбасары,

педагог-психолог

жыл бойы

жұма күні

«Сенім жәшігіне» түскен хаттарды тіркеу және жауап беру

 

 

 

«Саналы Ұрпақ»клубынынжетекшісі мен мүшелері, әкімшілік

 1. Ұйымдастыру-әдістемелік және әлеуметтік-диспетчерлік жұмыс

 

Өткізу мерзімі

Жұмыс мазмұны

Жауаптылар

тамыз-қыркүйек

Жаңаоқужылыныңнегізгімәселелерінеталдаужасайотырып, бағдарлама, жұмысжоспарынқұру, бекіту.

педагог-психолог

қыркүйек

жыл бойы

 

Білім алушылар туралы жаңа мәлімет жинау. Жаңадан түскен білім алушыларға  әлеуметтік-педагогикалық карта құру, ерекшеліктеріне қарай  психологиялық картаны толтыруды жалғастыру.

педагог-психолог

қыркүйек

жыл бойы

Тәуекел топтағы  білім алушыларға диагностикалық жұмыстар жүргізіп, жеке іс папкасын арнау

педагог-психолог,

топ кураторлары

қыркүйек

жыл бойы

Білім алушылар арасында психикалық ақауларды анықтап, әдістемелік кеңестерді өткізуді ұйымдастыру

педагог-психолог

қыркүйек

Денсаулығында ақауы бар балалар туралы мәлімет жинақтау

педагог-психолог

мед. бике

қазан

 

Колледждің әләуметтік төл құжаттарын толықтыру

Ооқу тәрбие ісі жөніндегі орынбасары

қазан

Балалардың психологиялық жағдайын зерттеу, автоматтандырылған  «Ресурс» бағдарламасына қатысу үшін ата-аналардан өтініштер мен қолхаттар жинау

педагог-психолог, топ жетекшілері

жыл бойы

Колледж  әкімшілігі өткізетін барлық педагогикалық кеңестер мен мәжілістерге қатысу

педагог-психолог

жыл бойы

Топ жетекшілеріне тәрбие  сағаттарын және ата-ана жиналысын өткізуде әдістемелік көмек беру.

педагог-психолог

2 жарты жылдық

«Жас маман мектебінің» отырыстарына қатысу

педагог-психолог,

«Жас маман мектебінің» жетекшісі

жыл бойы

Ғылыми-практикалық семинарларға, конференцияларға қатысу

педагог-психолог, әдіскер

жыл бойы

Өзінің кәсіби біліктілігі мен білімін үнемі көтеру.

педагог-психолог

жыл бойы

Психологиялық қызметін дәрісханасын жабдықтау

педагог-психолог

жыл бойы

Білімін жетілдіру курстарына қатысу

педагог-психолог, әдіскер

жыл бойы

Әдістемелік бағдарламаларды жүйелеу, жинақтау

педагог-психолог

жыл бойы

Кезекті шығарылған арнайы әдістемелік әдебиеттермен танысу

педагог-психолог, кітапханашы

жыл бойы

Құжаттарды рәсімдеу, жоспар жасау, жасалған жұмыстарға есеп беру

педагог-психолог

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖАЛПЫ БІЛІМ БЕРЕТІН  ПӘНДЕР ЦИКЛДІК КОМИССИЯСЫНЫҢ 2020-2021ОҚУ ЖЫЛЫНА  АРНАЛҒАН ЖҰМЫС

ЖОСПАРЫ                                                                

 

р/с

Жұмыс атауы

Орындалу мерзімі

Жауапты

1.Кіріспе

 1.  

Жалпы білім беретін пәндер циклдік комиссияның құрамы мен жұмыс жоспарын бекіту

тамыз

әдіскер

комиссия мүшелері

 1.  

Жалпы білім беретін пәндер циклдік комиссияжұмысының негізгі бағыттарын айқындау

тамыз

әдіскер

комиссия мүшелері

Ұйымдастырушылық іс-шаралар

 1.  

ПЦК мүшелерінің мәліметтер қорын жасау

тамыз

комиссия жетекшісі

 1.  

ПЦК отырыстарын өткізу

ай сайын

жоспарға сай

 1.  

Жас мамандарға тәлімгерлер бекіту

тамыз

әдіскер

комиссия мүшелері

 1.  

Комиссия мүшелерінің әдістемелік тақырыптарын талдау

тамыз

әдіскер

комиссия мүшелері

 1.  

ПЦК онкүндігін ұйымдастыру

ақпан

әдіскер

комиссия мүшелері

№1 отырыс

 1.  

Жалпы білім беретін пәндер циклдік комиссияның құрамы мен жұмыс жоспарын бекіту

тамыз

комиссия жетекшісі және мүшелері

 1.  

Оқу-жоспарлау құжаттарын қарастыру және тәлімгерлік жұмысты ұйымдастырып, бекіту туралы

тамыз

комиссия жетекшісі және мүшелері

 1.  

ЖББ ПЦК оқытушыларының оқу жүктемелері туралы

тамыз

комиссия жетекшісі және мүшелері

№2 отырыс

 1.  

Тіл мерекесін өткізу, жауаптыларды тағайындау туралы

қыркүйек

комиссия жетекшісі

 1.  

Ашық сабақтар және БАҚ құралдарына мақала жариялау кестесін жасау

қыркүйек

комиссия жетекшісі және мүшелері

 1.  

Кіріс бақылау жұмыстарының мазмұнын бекітіп, оқытудағы инновациялық бағыттарды айқындау

қыркүйек

комиссия жетекшісі және мүшелері

 1.  

«Қашықтықтан оқыту жүйесі және QR код арқылы электронды оқулықтардың түрлерімен жұмыс жасау» дөңгелек үстел

 

қыркүйек

физика пәнінің оқытушысы К.Айнагулова

 1.  

2020-2021 оқу жылында атестаттаудан өтетін оқытушылардың өтініштерін қарау, аттестаттаудан өтетін оқытушылардың  тізімін бекіту.

қыркүйек

әдіскер

комиссия жетекшісі

№3 отырыс

 1.  

22 қыркүйек Тілдер мерекесіне орай өткізілген іс-шараның қорытындысын шығару, талдау жасау

қазан

комиссия жетекшісі

 1.  

Кіріс бақылау жұмыстарының  қорытындысы негізінде қосымша сабақтар  ұйымдастыру

қазан

комиссия жетекшісі комиссия мүшелері

3.       

 «Оқытушылардың өзін – өзі басқару дағдылары және оларды дамыту жолдары» (дөңгелек үстел)

қазан

химия пәнінің оқытушысы

4.       

ПЦК онкүндігі туралы алдын-ала жоба құрастыру, өткізу туралы дөңгелек үстел

 

қазан

әдіскер

комиссия мүшелері

№4 отырыс

1.       

Дарынды және үлгерімі төмен  студенттермен жұмыс жүргізуді ұйымдастыру (облыстық, қалалық олимпиадаларға, ғылыми жобаларға қатысу)

қараша

комиссия жетекшісі мүшелері

2.       

Жалпы білім беретін пән оқытушыларының арасында өтетін облыстық  сырттай  байқау туралы

қараша

комиссия жетекшісі

комиссия мүшелері

 1.  

«Білімдінің қолында алтын шырақ»атты колледжішілік ЖББ пәндер олимпиадасының  материалдарын дайындау

қараша

әдіскер

комиссия жетекшісі

 1.  

«Оқу – тәрбие үрдісінде жас мамандарға рухани адамгершілік бағыт – бағдар көрсету басты міндет»  ( дөңгелек үстел).

қараша

орыс тілі пәнінің оқытушысы Р.Садырбаев

№5 отырыс

 1.  

Жалпы білім беретін пәндер онкүндігінің қорытындысын шығарып, талдау жасау

желтоқсан

комиссия жетекшісі ПЦК мүшелері

 1.  

Колледжішілік ЖББ пәндер олимпиадасының қорытындысын шығару, үздіктерді қалалық, облыстық олимпиадаға дайындау туралы

желтоқсан

комиссия жетекшісі

 1.  

І жарты жылдықтың қорытындысы бойынша алынатын бақылау жұмыстары мен емтихан материалдарын талдау, бекіту

желтоқсан

комиссия жетекшісі

№6 отырыс

 1.  

«Қысқы оқылым-2021» семинарына дайындық және өткізу туралы

қаңтар

комиссия жетекшісі комиссия мүшелері

 1.  

Тәлімгерлік  жұмысын жандырып, жас маман бойындағы кәсіби-тұлғалық қасиеттерді дамыту (дөңгелек үстел)

қаңтар

комиссия жетекшісі тәлімгерлер

жас мамандар

 1.  

І жарты жылдықтың қорытындысын шығарып, білім сапасының көрсеткіштерін  талдау

қаңтар

ПЦК мүшелері

№7 отырыс

 1.  

«Сабақ – оқытудың негізгі формасы» атты  ЖББ оқытушыларының  дидактикалық материалдарымен  өзара тәжірибе алмасуы

ақпан

комиссия жетекшісі комиссия мүшелері

2.

Жалпы білім беретін пәндер оқытушыларының ашық сабақтар фестиваліне дайындалуы және қатысуы

ақпан

комиссия жетекшісі комиссия мүшелері

3.

 «Жаһандану дәуіріндегі мемлекет тіл мәртебесі» (дөңгелек үстел)

 

ақпан

қазақ тілі пәнінің оқытушысы

№8 отырыс

 1.  

Аттестаттаудан өтетін педагог мамандарды аттестаттау ережесімен таныстыру,  аттестатталушының құжаттарды талапқа сай рәсімдеуіне нұсқау беру

наурыз

әдіскер

комиссия жетекшісі

 1.  

Оқу жоспарына сәйкес АӘД  пәнінен 2 курс студенттеріне арналған  бескүндік оқу-дала жиыны туралы

наурыз

комиссия жетекшісі

АӘД пәнінің оқытушысы

 1.  

Жас мамандарға арналған «Оқытудағы инновациялық бағыттар» семинар -практикум

наурыз

экономика пәніің оқытушысы

№9 отырыс

 1.  

Шығыс  бақылау жұмыстарының мазмұнын бекіту және шығыс бақылауды алу

сәуір

комиссия жетекшісі комиссия мүшелері

 1.  

"Дене тәрбиесі салауатты өмір негізі" баяндама

сәуір

дене тәрбиесі пәнінің оқытушысы О.Жалпетеков

 1.  

«Мен маман ретінде қалыптасуымда қандай проблемаларға кезіктім және оны қалай шештім» дөңгелек үстел

 

сәуір

комиссия жетекшісі тәлімгерлер

жас мамандар

№10 отырыс

 1.  

Кіріс және шығыс бақылау жұмыстарының нәтижелерін салыстыру, талдау жасау

мамыр

комиссия жетекшісі комиссия мүшелері

 1.  

Жылдық бақылау жұмыстарының және емтихан билеттерінің мазмұнын бекіту

 

комиссия жетекшісі тәлімгерлер

 1.  

«Ағылшын тілін үйретуде грамматикалық дағдыны қалыптастыру»  (іскерлік ойын)

мамыр

шетел тілі пәнінің оқытушылары

№11 отырыс

1

2020-2021 оқу жылындағы ПЦК мүшелерінің әдістемелік жұмысын талдау

маусым

комиссия жетекшісі

2

Жас мамандар мектебінің жұмысын талдау

маусым

комиссия жетекшісі

3

2021-2022 оқу жылына арналған жұмыс жоспарының  жобасын жасау

маусым

комиссия жетекшісі

3.Әдістемелік жұмыс

 1.  

Оқу-жоспарлау құжаттарының сапасы мен талапқа сай жасалуына көмек беру

жыл бойы

әдіскер

комиссия жетекшісі

 1.  

Тәлімгерлік жұмысты үнемі жандандырып отыру

жыл бойы

әдіскер

комиссия жетекшісі

 1.  

БАҚ құралдарына  мақалау жариялауды  үнемі бақылау, көмек көрсету

кесте бойынша

әдіскер

комиссия жетекшісі

 1.  

Жалпы білім беретін пән оқытушыларының арасында облыстық  сырттай  байқауға қатысуды ұйымдастыру

қазан-қараша

әдіскер

комиссия жетекшісі

 1.  

Колледжішілік, облыстық, республикалық ғылыми-практикалық конференцияларға қатысуға бағыт-бағдар беру

ақпараттық хат негізінде

әдіскер

комиссия жетекшісі

 1.  

«Қысқы оқылым-2021» семинарын өткізуге көмек көрсету

қаңтар

комиссия жетекшісі

 1.  

Үздік жас маман -2021»  колледжішілік жас мамандар байқауын ұйымдастыру

ақпан

әдіскер

комиссия жетекшісі

 1.  

Жалпы білім беретін пән оқытушыларының арасында ашық сабақтар фестиваліне дайындық жұмысын жүргізу

ақпан

комиссия жетекшісі комиссия мүшелері

4.      Бақылауды ұйымдастыру

 1.  

ПЦК мүшелерінің сабақтарына және іс-шараларына қатысу

жоспар бойынша

комиссия жетекшісі

 1.  

ПЦК жұмыс жоспарының орындалуын қадағалау

жыл бойы

комиссия жетекшісі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ӨНЕР ЖӘНЕ БІЛІМ БЕРУ МАМАНДЫҚТАРЫНЫҢ                                                                                                                                                       ӘДІСТЕМЕЛІК  КОМИССИЯСЫНЫҢ ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ                                                                                                                                                            

р/с

Жұмыс атауы

Орындалу мерзімі

Жауапты

 

 

                                                                                                                    1.Кіріспе

 

 

 

1

Әдістемелік комиссияның құрамы мен жұмыс жоспарын бекіту

 

 

          тамыз

 

әдіскер,

комиссия мүшелері

 

 

2

Әдістемелік комиссия жұмысының негізгі бағыттарын айқындау

 

 

 

2.Ұйымдастырушылық іс-шаралар

 

 

 

3

ӘК мүшелерінің мәліметтер қорын жасау

 

тамыз

комиссия жетекшісі

 

 

4

ӘК отырыстарын өткізу

ай сайын

жоспарға сай

 

 

 

5

Жас мамандарға тәлімгерлер бекіту

қыркүйек

әдіскер,

комиссия мүшелері

 

 

6.       

Комиссия мүшелерінің әдістемелік тақырыптарын қарастыру

тамыз

әдіскер,

комиссия мүшелері

 

 

7.       

Ашық сабақтар кестесін құрастыру

қазан

әдіскер,

комиссия мүшелері

 

 

8.       

Мамандықтарға байланысты іс-шаралар өткізу

жоспар бойынша

әдіскер,

комиссия мүшелері

 

 

9.       

Суретшілер шығармаларымен танысу мақсатында көрмелерге барып тұру

жоспар бойынша

комиссия мүшелері

 

 

10.   

Емтихан өткізуге дайындық жұмыстарын ұйымдастыру

оқу кестесі бойынша

комиссия мүшелері

 

 

11.   

Студенттердің ғылыми-практикалық конференциясына қатысу

жоспар бойынша

әдіскер,

комиссия мүшелері

 

 

12.   

  Аймақтық  байқауларға  қатысу 

жоспар бойынша

әдіскер,

комиссия мүшелері

 

 

13.   

Аймақтық, облыстық, республикалық, халықаралық ғылыми-практикалық конференциялар мен семинарларға қатысу

жоспар бойынша

әдіскер,

комиссия мүшелері

 

 

№1 отырыс

 

 

 

1

Әдістемелік комиссияның құрамы мен жұмыс жоспарын бекіту

 

 

тамыз

 

 

 

комиссия жетекшісі

 

 

 

    2

Инженер-педагог қызметкерлердің оқу-жоспарлау құжаттарын қарастыру

Кәсіптік практиканың жұмыс оқу бағдарламаларын  қарастыру

 

 

3

Комиссия мүшелерінің әдістемелік тақырыптарын қарастыру

 

 

№2 отырыс

 

 

 

1

Аттестаттаудан өтетін  ЦК мүшелерінің   тізімін анықтау

 

қыркүйек

әдіскер,

комиссия жетекшісі

 

 

 

2

Жас мамандарға тәлімгерлер бекіту

 

 

3

Қашықтықтан өтетін байқауларға қатысу туралы

 

 

№3 отырыс

 

 

 

1

Ашық сабақтар кестесін құру және бекітуге ұсыну

            қазан

 

комиссия жетекшісі

 

 

      2

 «Қашықтықтан оқытудың тиімділігі мен кемшіліктері» баяндама

М.Акимбаева

 

 

№4 отырыс

 

 

 

комиссия мүшелері

 

1.       

ЦК мүшелерінің өзіндік білімін жетілдіру жоспарларының мазмұнын  талдау

қараша

 

комиссия жетекшісі

 

 

 

комиссия жетекшісі, С.Нұрмұханбетов

М.Найманова

А.Асқаров

 

 

2.       

Дизайн мамандығы: «Жас дизайнер» атты колледжішілік байқау ұйымдастыру

 

 

№5 отырыс

 

 

 

Нұрмұхамбетов С.

 

1

1 ж/ж қорытындысы бойынша алынатын бақылау жұмыстарының, тексеру жұмыстарының, емтихан билеттерінің  мазмұнын бекіту

желтоқсан

 

комиссия жетекшісі

 

 

2

«Қашықтықтан оқыту кезіндегі студенттермен кері байланысқа шығу әдістері» баяндамасын талдау - баяндама

М.Найманова

 

 

 

№6 отырыс

 

 

1

Сырттай және колледжішілік қысқы оқылымдарға ұсынылатын баяндамалардың тақырыбын бекіту

қаңтар

комиссия жетекшісі

 

 

2

Білім алушыларды аралық аттестация кезіндегі көрменің қорытындысы туралы

комиссия жетекшісі,  ЦК мүшелері

 

 

№7 отырыс

 

 

 

1

Ашық сабақтардың тақырыптары мен барысы туралы

ақпан

 

комиссия мүшелері

 

 

2

Наурыз мерекесіне арналған көрме ұйымдастыру жұмыстарына  дайындық туралы

комиссия жетекшісі

 

 

№8 отырыс

 

 

 

1

Бейнелеу өнері және сызу мамандығы: «Суретші-педагог»  атты мамандық бойынша тексеру ұйымдастыру

наурыз

 

комиссия жетекшісі

А.Оразалина

М.Акимбаева

 

 

2

Ашық есік күніне дайындық туралы

комиссия мүшелері

 

 

№9 отырыс

 

 

 

1

Аралық аттестация кезіндегі арнайы пәндерден емтихандар мен сынақ билеттерінің мазмұнын қарастыру

 

сәуір

комиссия жетекшісі, комиссия мүшелері

 

 

2

Бейнелеу өнері және сызу: «Эволюция»  плакаттар  байқауын ұйымдастыру

А.Оразалина

 

 

№10 отырыс

 

 

 

1

Білім алушыларды жылдық аттестаттау туралы

         мамыр

комиссия жетекшісі

 

 

     2

Дизайн мамандығы: «Дизайн ырғақтары» атты мамандық бойынша тексеру ұйымдастыру.

А.Асқаров

 

 

№11 отырыс

 

 

 

1.       

ЦК жылдық жұмысына талдау жасау

маусым

 

комиссия жетекшісі комиссия мүшелері

 

 

2.       

ЦК мүшелері арасындағы жылдық рейтинг нәтижесі

 

 

3.       

Бітіруші түлектердің дипломдық жобаларды қорғауға дайындықтары туралы

 М.Найманова 

 М.Акимбаева

 

 

3.Әдістемелік жұмыс

 

 

1

ЦК мүшелеріне әдістемелік көмек беруді ұйымдастыру

жыл бойы

комиссия мүшелері

 

 

2

Қысқы оқылым шебер-классына қатысу

қаңтар

 

комиссия мүшелері

 

 

 

      3

Колледжішілік  іс-шараларға  қатысу

жыл бойы

 

 

4

Білім алушылардың жеке басын дамытуға бағытталған оқытудың жаңа әдістерін енгізу және зерделеу

жыл бойы

 

 

5

Тәжірибе тарату мақсатында республикалық, облыстық, қалалық басылымдар мен интернет желі сайттарына мақалалар мен ашық сабақтарды жариялау

жыл бойы

комиссия мүшелері

 

 

6

«Арнайы пәндерде заманауи әдістемелер мен тиімді педагогикалық технологияларды қолдану» ӘК отырысына баяндама

жоспар бойынша

Арнайы пән оқытушысы М.Акимбаева

 

 

7

«Дизайн мамандығы бойынша арнайы пәндерден қашықтықтан оқыту әдістері» – ӘК отырысына баяндама

жоспар бойынша

ө/оқыту шебері С.Нурмуханбетов

 

 

 

8

Құжаттарды жүйелеу тәсілі-портфолио жинақтау»презентация, жас мамандарға арналған семинар

жоспар бойынша

ө/оқыту шебері

Оразалина А.

 

 

 

9

«Жас маман бойындағы кәсіби-тұлғалық қасиеттерді дамыту» - жас мамандарға арналған семинар

жоспар бойынша

Арнайы пән оқытушысы Б.Адильбекова

 

 

 

10

«Мамандық бойынша баланың жеке тұлғасын дамытудың негізгі бағытын танымдық зерттеу іс-әрекеті» педагогикалық кеңеске арналған баяндама

жоспар бойынша

Арнайы пән оқытушысы Б.Адильбекова

 

 

4.Бақылауды ұйымдастыру

 

 

 

3.       

ЦК мүшелерінің сабақтарына және іс-шараларына қатысу

жоспар бойынша

әдіскер

комиссия жетекшісі

 

 

 

4.       

ЦК жұмыс жоспарының орындалуын қадағалау

жыл бойы

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖАЛПЫ ТЕХНИКАЛЫҚ ПӘНДЕР ЦИКЛДІК  КОМИССИЯСЫНЫҢ ЖҰМЫС

ЖОСПАРЫ

 

р/c

Жұмыс атауы

Орындалу мерзімі

Жауапты

1 . Кіріспе

1

Циклдік комиссияның  құрамы мен жоспарын бекіту

тамыз

әдіскер

комиссия мүшелері

2

Циклдік комиссия жұмысының негізгі бағыттарын айқындау

тамыз

әдіскер

комиссия мүшелері

2. Ұйымдастырушылық іс-шаралар

1

ЦК мүшелерінің мәліметтер қорын жасау

 

тамыз

комиссия төрағасы

2

ЦК отырыстарын өткізу

 

ай сайын

жоспарға сай

3

Жас мамандарға тәлімгерлер бекіту

тамыз

әдіскер

комиссия мүшелері

4

Комиссия мүшелерінің әдістемелік тақырыптарын қарастыру

тамыз

әдіскер

комиссия мүшелері

5

Ашық сабақтар кестесін қарастыру

 

қыркүйек

әдіскер

комиссия мүшелері

6

ЦК онкүндігін ұйымдастыру

қараша-желтоқсан

әдіскер

комиссия мүшелері

7

Мамандықтарға байланысты іс-шаралар өткізу

жоспар бойынша

әдіскер

комиссия мүшелері

8

Емтихан өткізуге дайындық жұмыстарын ұйымдастыру

 

оқу кестесі бойынша

комиссия мүшелері

9

Біліктілікті арттыру курстарына қатысу

жоспарға сәйкес

комиссия мүшелері

 

Өңдірістік тағылымдамадаң өту

жоспарға сәйкес

комиссия мүшелері

10

Worldskills чемпионатына мамандықтарды қатыстыру

жоспарға сәйкес

комиссия мүшелері

№1 отырыс

1

Әдістемелік комиссияның құрамы мен жұмыс жоспарын бекіту

 

 

тамыз

 

комиссия жетекшісі

2

Оқу-жоспарлау құжаттарын қарастыру

комиссия жетекшісі

3

Жас мамандарға тәлімгерлер  бекіту

 

комиссия жетекшісі

4

Қашықтыктан оқытудағы кездескен қиындықтар мен кемшіліктерді шешу жолдары

комиссия мүшелері

2 отырыс

1

Ашық сабақтар кестесін құрастыру және бекіту

 

 

қыркүйек

 

комиссия жетекшісі

2

Бейнесабақтар түсіруде қолданылатын тиімді  бағдарламаларды меңгеру жолдары

Р.Абдуллин

Н.Болатбек

3

«Жиһаз өндірісі» мамандығы бойынша дуальді оқытудың сапасын арттыру жолдары

қыркүйек

 

Ш.Абилкаримов

4

 

қыркүйек

 

комиссия жетекшісі

комиссия мүшелері

№3 отырыс

1

Ағылшын тілін үйренуді ұйымдастыру

 

 

 

қазан

 

комиссия мүшелері

2

«Мен таңдаған мамандық «Дәнекерлеу ісі», «Автогрейдер машинисі», «Жиһаз жинактаушы», «Радиоэлектроника және байланыс» мамандықтары бойынша бейінді мекемелер мен қызмет көрсету орталықтарына саяхат ұйымдастыру;

 

Ө/О  шеберлері

 

 

3

Өндірістік оқыту және арнайы пән сабақтарында критериалды бағалау жүргізуде түрлі әдіс-тәсілдерді қолдану туралы

комиссия жетекшісі

комиссия мүшелері

4 отырыс

1

ЦК мүшелерінің өзіндік білімін жетілдіру жоспарларының мазмұнын талдау

 

 

қараша

 

комиссия жетекшісі

2

Модульдік оқыту бойынша оқу әдістемелік кешендерді толықтыру және іздену жұмыстарын жүргізу

комиссия мүшелері

3

«Өндірістік оқу сабақтарының деңгейін көтеру» баяндама

Е.Байбатжанов

4

ЦК онкүндігінің жоспарын құру, бекіту, дайындық жұмыстарын жүргізу

комиссия жетекшісі

комиссия мүшелері

5 отырыс

1

I жарты жылдық қорытындысы бойынша алынатын тексеру жұмыстарының мазмұнын  қарастыру және бекіту

 

 

желтоқсан

 

комиссия жетекшісі

2

ЦК онкүндігінің қорытындысы туралы

Директордың КОЖ орынбасары

комиссия жетекшісі

3

«Жиһаз жинактаушы» мамандығы бойынша іскерлік байқауын өткізу

комиссия жетекшісі Ш.Абилкаримов

6 отырыс

1

«Қысқы оқылым - 2021» колледжішілік қысқы оқылым

 

 

 

қаңтар

 

комиссия жетекшісі

 

2

«Жас маман – ертеңгі білікті ұстаз»  колледжішілік жас мамандар ашық сабақтар фестивалі

Комиссия жетекшісі

Комиссия мүшелері

 

7 отырыс

1

Мамандықтар  бойынша  облыстық байқауларға дайындық

 

ақпан

 

комиссия мүшелері

2

ЦК онкүндігінің жоспарын құру, бекіту, дайындық жұмыстарын жүргізу

комиссия жетекшісі

комиссия мүшелері

3

«Электр станциялар мен желілерінің электр жабдықтары» мамаңдығы бойынша, кәсіби байқауын өткізу

Е.Тагаев

 

 

 

 

8 отырыс

1

Өндірістік мекемелерде тағылымдамадан   өтудің қажеттілігі туралы

 

наурыз

комиссия жетекшісі

2

 «Өндірістік оқу сабақтарында білім алушылардың жұмыстарын ұйымдастырудың әдістері» іс-тәжірибемен бөлісу

Ш.Абилкаримов

3

Мамандықтар бойынша Worldskills чемпионатына дайындық жұмыстарын жүргізу туралы

комиссия жетекшісі

комиссия мүшелері

9 отырыс

1

Тексеру жұмыстары мен арнайы пәндерден емтихан билеттерінің мазмұнын бекіту

 

сәуір

комиссия жетекшісі

2

Өткізілген іскерлік байқаулардың қорындысы туралы

комиссия жетекшісі

 

3

Өткізілген ашық сабақтардың сапасы мен деңгейі туралы

 

 

10 отырыс

1

Бітіруші топтарда мемлекеттік емтихандарға дайындық жұмыстары туралы

 

мамыр

 

комиссия жетекшісі

комиссия мүшелері

2

Жас мамандармен жүргізілетін жұмыстардың түрлері  және қиындықтардан шығу әдістері туралы

комиссия жетекшісі

3

Педагог қызметкерлерді аттестаттау қорытындысы туралы

комиссия жетекшісі

комиссия мүшелері

11 отырыс

1

ЦК жұмысына талдау жасау

 

маусым

 

комиссия жетекшісі

2

Рейтинг бағалау  жүйесін қорытындылау

комиссия  жетекшісі

3

2020-2021оқу жылына арналған жұмыс жоспарын талқылау

комиссия жетекшісі

3. Әдістемелік жұмыс

1

ЦК мүшелеріне әдістемелік көмек  беруді ұйымдастыру

жыл бойы

комиссия мүшелері

2

ЦК іс шараларын ұйымдастыру

жоспарға сәйкес

комиссия мүшелері

3

Жас маман мектебінің жұмысына қатысу

жоспарға сай

комиссия мүшелері

5

Жас маман жұмысын жүйелеуді әдістемелік тұрғыдан қолдау – әдістемелік күнге қатысу

айына бір рет

комиссия мүшелері

6

Мамандықтар бойынша аймақтық, облыстық тәжірибе алмасу семинарларына қатысу

жоспарға сай

комиссия мүшелері

4.Бақылауды ұйымдастыру

1

ЦК мүшелерінің сабақтарына және іс-шараларына қатысу

жоспар бойынша

комиссия жетекшісі

2

ЦК жұмыс жоспарының орындалуын қадағалау

жыл бойы

комиссия жетекшісі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ЖАС ПЕДАГОГ МЕКТЕБІНІҢ» ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ

Атқарылатын іс-шаралар

Мерзімі

Жауапты

І. Ұйымдастыру жұмыстары

1.

Жас мамандардың тізімін анықтау. Жас  мамандарға тәлімгер бекіту. 

қыркүйек

Әдіскер

 ПЦК жетекшілері

2.

Колледжішілік еңбек тәртібі ережелерімен таныстыру

қыркүйек

ОІЖ орынбасары

 

3.

 Баспасөз беттеріне мақала жазуда көмек   көрсету жұмыстары.

жыл бойы

кітапханашы, ПЦК жетекшілері, бекітілген тәлімгерлер

5.

Колледждегі  тәлімгерлік және жас мамандармен жұмысын ұйымдастыру

жыл бойы

Әдіскер, бекітілген тәлімгерлер

6.

Жас мамандардың сабақтарына қатысу, әдістемелік көмек беру

 

жыл бойы

Әдіскер, колледж әкімшілігі, бекітілген тәлімгерлер

7.

ПЦК жұмысына жас мамандарды тарту жұмыстарын ұйымдастыру.

жыл бойы

Әдіскер

ПЦК жетекшілері,

 бекітілген тәлімгерлер

8.

Жас мамандарды тәжірибелі ұстаздармен тәлімгерлердің сабақтарына қатысу.

жыл бойы

ПЦК жетекшілері, бекітілген тәлімгерлер

9

Жас мамандарды  облыстық, қалалық, колледжішлік, іс-шараларға тарту жұмыстары.

жыл бойы

ПЦК жетекшілері, бекітілген тәлімгерлер

10

Жас маман жұмысын  жүйелеуді  әдістемелік тұрғыда қолдау-әдістемелік күн

айына 1 рет

Әдіскер, бекітілген тәлімгерлер

ІІ. Жас мамандармен жүргізілетін әдістемелік жұмыстар

1-отырыс. Қыркүйек

1

Жоспарлау құжаттарымен  толық таныстыру, оларды толтыру бойынша нұсқау беру

кыркүйек

 

Әдіскер

 ПЦК жетекшілері

2

«Жас педагог мектебі» отырысының 2020-2021 оқу жылына ұйымдастыру жоспарын талқылап бекіту

Әдіскер

 ПЦК жетекшілері

3

Ақпараттық технология – оқытуды ұйымдастырудың белсенді тәсілдерінің бірі.(бейнесабақтар түсіруде қолданылатын бағдарламалар туралы)

 

Тәлімгерлер

ПЦК жетекшілері

2-отырыс. Қараша

1

«Prezi» бағдарламасымен жұмыс жасаудың тиімділігі. Шебер -класс

қараша

 

Әдіскер

М.Акимбаева

 

 

 

2

Ғылыми-практикалық конференция талаптарымен таныстыру.

«Бүгінгі жастар – егеменді елдің ертеңгі үміті»колледжішілік ғылыми-практикалық конференциясы

Ғылыми клуб жетекшісі

3

«Оқу үрдісінде қазіргі заманғы білім беру технологияларын қолдану, әр түрлі деңгейдегі жас мамандардың жеке сабақтарын ұйымдастыру» - шебер -класс

ЖББ пәндер ЦК

4

БАҚ беттеріне мақала жазу мен рәсімдеу тәртібі - нұсқау

 

Колледж кітапханашысы

3-отырыс. Ақпан

1

Жетістікке жету жолдарын педагогикалық ұйымдастыру әдістері» іскерлік ойын

 

 

ақпан

Колледж психологы

2

«Жас мамандардың білім  жетілдіруі  жайлы» дөңгелек үстел

Әдіскер

Бекітілген  тәлімгерлер

3

«Сабақтың өзіндік талдауы-мұғалімнің кәсіптік шеберлігін қалыптастыру шарттарының бірі» практикум

 

Әдіскер

бекітілген тәлімгерлер

4-отырыс. Сәуір

1

«Шығармашыл тәлімгерден-ізденімпаз маманға»колледжішілік жас мамандар апталығы

 

сәуір

 

Өнер және білім беру мамандықтары ЦК

2

«Білімалушы мен мұғалімнің құзіреттілігін дамыту жолдары» тренинг кеңес

 

Колледж психологы

5-отырыс. Маусым

1

«Жас мамандардың ізденістер мен жетістіктері» дөңгелек үстел

 

маусым

ПЦК жетекшілері

2

Жас мамандардың шығармашылық есептері

Жас мамандар

Бекітілген  тәлімгерлер

3

2021-2022 оқу жылына болжамдық жоспарын  құру

 

Әдіскер, ПЦК жетекшілері

 

 

 

 

 

 

 

 

КОЛЛЕДЖ  КІТАПХАНАСЫНЫҢ  ЖЫЛДЫҚ ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ

Өткізілетін

мерзімі

                    Атқарылатын іс-шаралардың мазмұны

       Жұмыс түрі

      Жауапты

Қыркүйек

1.  30 тамыз – Қазақстан Республикасының Конституцияның 25 жылдығына арналған «Қазақстан Республикасының Конституциясы – адамның құқығы мен бостандығының кепілі!»
2. 22 қыркүйек – Қазақстан халықтарының тілдері күні мерекесіне арналған «Қазақстанның болашағы – қазақ тілінде»

3. Білім алушыларды оқулықтармен қамтамасыз ету.

 

 

Буклет

 

Тақырыптық көрме

 

Үнемі

 

 

Кітапханашы

 

Қазан

1.      1. Ұстаздардың кәсіби мерекесіне арналған «Ұстаз – ұлы тұлға» және қарттар күніне арналған «Қарттарым аман-сау жүрші» 

2. «Адамгершілік – асыл қасиет»

Тақырыптық бұрыш

 

Әңгіме

Кітапханашы

Қараша

1.10 қараша-Халықаралық жастар күніне орай «Жастар елімнің болашағы»

2. Колледж қызметкерлерін жаңа 2021 жылға мерзімдік басылымдарға жазылу жұмыстарын жүргізу.

 

Танымдық сағаты

 

Ай бойы

Кітапханашы

 

 

Желтоқсан

1. 1 желтоқсан - ҚР Тұңғыш Президенті күніне орай

 «Менің тұңғыш Президентім!».

2. 16 желтоқсан Тәуелсіздіктің 29 жылдығына орай "Тәңірдің сыйы - Тәуелсіздік"

3.Білімгерлердің топтар бойынша кітапханамен байланысын анықтау.

Эссе байқауы

 

Ақпарат көрмесі

 

Талдау

Кітапханашы

 

 

Қаңтар

1. Жас мамандарғаБАҚ-қа мазмұнды мақалалар жазу мен рәсімдеу тәртібі бойыншакөмек көрсету.

2. Қазақтың көрнекті жазушыларының бірі, жерлесіміз Сайын Мұратбековтың туғанына - 85 жыл.

 

Ақыл-кеңес

 

Библиографиялық шолу

 

Кітапханашы

 

 

 

 Ақпан

 1.Қазақ халқының мұзбалақ ақыны, аты аңызға айналған қазақ поэзиясының Хантәңірі Мұқағали Мақатаевтың туғанына - 90 жыл.

 2. Оқулығыңды күтіп ұста.

Поэзия сағаты,

БАҚ-қа мақала

 

Рейд

Кітапханашы

 

Наурыз

1.Қазақ зиялыларының, қоғам және мемлекет қайраткерлері қатарындағы аса ерекше тұлға. Ұлт-азаттық және Алаш қозғалысының жетекшісі, Алаштың адал ұлы – Әлихан Бөкейхановтың туғанына - 155 жыл.

2. Ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесіне орай «Әлемде Наурыз мейрамы қалай тойланады?»

 Библиографиялық шолу

 

 

 

Тақырыптық сөре

Кітапханашы

       Сәуір

1.Ұлт мақтанышы, дарынды ақын, Қазақстанның халық жазушысы, лингвист-зерттеуші, түрколог, танымал саясатшы, көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері  Олжас Сүлейменовтың туғанына – 85 жыл.

2. Қазақ халық поэзиясының әйгілі тұлғасы, өлең сөздің дүлдүлі, жырау, жыршы Жамбыл Жабаевтың туғанына – 175 жыл. (1846-1945)

3.23 сәуір – Дүниежүзілік кітап күніне арналған «Кітап  оқы, ерінбе!»

Тәрбие сағаты

 

Дөңгелек үстел

 

Кітап көрмесі

 

 Кітапханашы

  Мамыр

1. 1 мамыр - Қазақстан халқының бірлігі күні мерекесіне орай «Бірлігіміз жарасқан!» және 9 мамыр - Ұлы Жеңіс мерекесіне орай « Ардагерлерді ардақтау – абыройлы іс!»

2. Қазақ халқының біртуар ұлдарының бірі, тарих беттерінде есімі алтын әріптермен жазылып қалған тұлға, аса көрнекті қоғам қайраткері, дарынды ақын Қасым  Аманжоловтың туғанына – 110 жыл.(1911-1955)

Тақырыптық бұрыш

 

 

 

Библиографиялық шолу

 

Кітапханашы

 

 

    Маусым

1. 4 маусым – ҚР рәміздер күніне орай «Мемлекеттік рәміздер-ұлттың мақтанышы»

2. Білімгерлер мен оқытушылардан кітап қабылдау.

3. Жылдық жұмыстың қорытындысын дайындау

Тақырыптық көрме

 

Ай бойы

Кітапханашы

 

 

 

 

ӘСКЕРИ – ОТАНШЫЛДЫҚ ТӘРБИЕ ЖҰМЫСЫНЫҢ ЖЫЛДЫҚ ЖОСПАРЫ

 

р/с

              Өткізілетін іс-шаралар

мерзімі

жауаптылар

 

1.

Білім алушыларды жаңа оқу жылының басталуына арналған салтанатты жиынға сапқа тұрғызу

 

01.09.2020ж

 

әскери жетекші

2.

«Жас сарбаз » әскери үйірмесін ұйымдастыру, өткізу.

 

29.09.2020ж.

 

әскери жетекші

3.

 

І және ІІ курс студенттерін алғашқы әскери дайындық сабақ кезіндегі қауіпсіздік ережелерімен таныстыру

 

қазан

 

әскери жетекші

4.

Қазақстан Республикасы Қарулы күштерiнiң Жарғылары жайлы  І курс студенттері арасында сұхбаттасу өткізу

 

қараша

 

 

әскери жетекші

5.

 І курстар  арасында взвод және бөлімше командирлерін тағайындау және олармен сабақ жүргізу.

 

жыл бойы

 

әскери жетекші

6.

Қазақстан Республикасының  Тәуелсіздігіне  орай  «Сарбаз болам мен ертең» тақырыбында І,ІІ курс студенттер арасында әскери-спорттық жарыс ұйымдастыру.

 

 

желтоқсан

 

 

әскери жетекші

7.

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Рәміздері «Туым –намыс, ұраным-бірлік, рәміздерім-мақтанышым» І курс  студенттеріне  ҚР Мемлекеттік Гимнін  үйрету

 

қаңтар

 

әскери жетекші

8.

Білім алушыларді Талдықорған қаласының қорғаныс істері жөніндегі біріктірілген басқарма бастығы шақыруымен 2003 жылғы жастарды уақтылы қажетті құжаттарын жинап медкомиссиядан өтуін ұйымдастыру

 

 

ақпан

 

 

әскери жетекші, медбике

9.

«Мерген ару-2020» қыздар арасында пневматикалық винтовкадан атудан сайыс өткізу

 

    ақпан

 

әскери жетекші

10.

1 наурыз - Азаматтық қорғаныс күніне орай колледжде сейсможаттығу өткізу

 

наурыз

әкімшілік,топ жетекшілері, топ шеберлері

11.

Қала оқу орындары арасындағы өтетін «Жас ұлан» әскери-спорттық спартакиадасына студенттерді дайындау, қатыстыру

 

сәуір

 

әскери жетекші

 

12.

«Айбын» әскери-спорттық спартакиадасына студенттерді дайындау, қатыстыру

 

мамыр

 

әскери жетекші

 

13.

Талдықорған қаласы әскери гарнизонында  ІІ-курс студенттерімен (ұлдар) оқу-дала жиынын өткізу және топтағы қыздарға алғашқы медициналық көмек көрсету жолдарын үйрету бойынша сабақ жүргізу.

 

 

 

мамыр

 

 

 

әскери жетекші, медбике

14

Білім алушыларменҚР Қорғаныс министрлігінің әскери оқу орындарына түсу талаптары жайлы әңгіме жүргізу

 

  жыл бойы

 

әскери жетекші

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПОРТТЫҚ  ІС-ШАРАЛАРЫНЫҢ ЖОСПАРЫ

 

 

            Өткізілетін іс-шаралар

         Өту мерзімі

 

         Жауаптылар

қыркүйек

 1

Спортзал, тренажер залы, спорт алаңын оқу жылына дайындау

     айдың бірінші

           аптасы

Дене тәрбиесі пәнінің оқытушылары

 2

Колледж ұжымының арасында «Денсаулық күнін» өткізу.

       Әр аптаның

         жұма күні  

Дене тәрбиесі пәнінің оқытушылары

 3

Спорттық үйірмелерге қатысатын студенттерді анықтау, үйірме жұмыстарын жүргізу.

 

 

қыркүйек

Дене тәрбиесі пәнінің оқытушылары

 4

Студенттер арасында  топаралық «Алтын күз»  жарыстарын өткізу.

 

қыркүйек

Дене тәрбиесі пәнінің оқытушылары

қазан

 

5

Колледж студенттерінен президенттік, ұлттық сынақ қабылдау.

 

     сабақ барысында

Дене тәрбиесі пәнінің оқытушылары

6

Студенттер арасында футболдан жарыс өткізу.

қазан

Дене тәрбиесі пәнінің оқытушылары

қараша

7

Колледж студенттері арасында үстел теннисі жарысын өткізу.

қараша

Дене тәрбиесі пәнінің оқытушылары

8

Колледж студенттері арасында волейболдан жарыс өткізу.

қараша

Дене тәрбиесі пәнінің оқытушылары

желтоқсан

 9

Гір тасын көтеру жарысын өткізу

желтоқсан

Дене тәрбиесі пәнінің оқытушылары

 10

Студенттер арасында армреслинг жарысын өткізу.

 

желтоқсан

Дене тәрбиесі пәнінің оқытушылары

                                                                                                                        қаңтар

11

Оқытушылар арасында шаңғы базасында қыстық жарыстар өткізу

қаңтар

Дене тәрбиесі пәнінің оқытушылары

ақпан

12

 Студенттердің арасында шаңғыдан жарыс өткізіп, қалалық жарысқа іріктеп дайындау.

ақпан

Дене тәрбиесі пәнінің оқытушылары

наурыз

13

Наурыз мейрамына байланысты ұлттық спорт түрлерінен іс-шаралар өткізу.

 

 

наурыз

Дене тәрбиесі пәнінің оқытушылары

14

Колледж студенттері арасында тоғызқұмалақтан жарыс өткізу.

 

наурыз

Дене тәрбиесі пәнінің оқытушылары

сәуір

15

Колледж студенттерінің арасында баскетболдан жарыс өткізу.

 

сәуір

Дене тәрбиесі пәнінің оқытушылары

16

Оқытушылар мен шеберлер арасында үстел теннисінен жарыс өткізу

 

сәуір

Дене тәрбиесі пәнінің оқытушылары

мамыр

17

1-мамыр Қазақстан халқының Бірлігі күніне  қала деңгейінде өтетін спорттық іс-шараларға білім алушыларды дайындау, қатыстыру.

 

 

 мамыр

Дене тәрбиесі пәнінің оқытушылары

18

Жеңіс күніне арналған қалалық спорт шараларына білім алушыларды қатыстыру.

 

 

мамыр

Дене тәрбиесі пәнінің оқытушылары

19

Студенттердің арасында шахматтан жарыс өткізу.

 

мамыр

Дене тәрбиесі пәнінің оқытушылары

маусым

20

 

Колледж студенттерінен президенттік, ұлттық сынақ қабылдау.

    сабақ барысында

Дене тәрбиесі пәнінің оқытушылары

 

 

 

 

 

 

 

 

ОҚЫТУШЫЛАР МЕН ӨНДІРІСТІК ОҚЫТУ ШЕБЕРЛЕРІНІҢ БІЛІКТІЛІГІН КӨТЕРУ ЖҰМЫСЫНЫҢ ЖОСПАРЫ

 

Жүргізілетін жұмыстар

Мерзімі

Жауапты

1

Әр оқытушы мен  өндірістік оқыту шеберінің біліктілігін көтеру туралы мағлұматтарды сараптап, қорытындылап отыру

Жыл бойы

Колледж әдіскері

ПЦК жетекшілері

2

Мерзімдері бойынша тізім жасап, уақытымен біліктілікті арттыру курстарына жіберіп отыру

Үнемі

Колледж әдіскері

3

Жаңартылған білім беру бағдарламасы бойынша курстан өтетін ЖББ пәндер оқытушыларының   тізімін жасау, ұсыну, курстан өтуін қадағалау

Қыркүйек

Колледж әдіскері

4

Қашықтықтан оқыту бойынша біліктілік  курстарына қатысуды ұйымдастыру

Үнемі

Колледж әдіскері

5

Білім жетілдіру курсынан өткен инженер-педагогтармен семинар өткізіп, өзара тәжірибе алмасу

Белгіленген уақытта

Колледж әдіскері

ПЦК жетекшілері

6

Білім беру технологияларын қолдану, енгізу барысында жас мамандармен семинар өткізу

Қараша

Колледж әдіскері

ПЦК жетекшілері

Бекітілген тәлімгерлер

7

Тәжірибелі ұстаздар сабақтарына қатысып, өзара тәжірибе алмасу.

Жыл бойы

Колледж әдіскері

ПЦК жетекшілері

Барлық ИПҚ

8

Аттестациядан өтетін, санатын көтеретін оқытушылардың білім жетілдіру курсынан өту мерзімін қадағалау.

Жыл бойы

Колледж әдіскері

ПЦК жетекшілері

9

Авторлық бағдарламалар жасауды жоспарлау, жоспарды ұсыну іс-шараларын ұйымдастыру

Жыл бойы

Колледж әдіскері

ПЦК жетекшілері

Шығармашылық топ

10

«Үздік сабақ» жоспарын даярлау, бұқаралық ақпараттық құралдарда басылуға ұсыну

Жыл бойы

Колледж әдіскері

ПЦК жетекшілері

Шығармашылық топ

 

АТТЕСТАТТАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ   ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ 

р/с

Іс-шаралар

Мерзімі

Жауаптылар

1

2020-2021 оқу жылында аттестациядан өтетін педагог қызметкерлердің  өтініштерін  қабылдау  тізімін дайындау

мамыр

АК төрағасы,  хатшы

2

Колледждің аттестаттау комиссиясының құрамын бекіту.

қыркүйек

Колледж директоры

3

Аттестаттаудан өтетін қызметкерлерді аттестаттау комиссиясының жылдық жұмыс жасау жоспарымен таныстыру.

АК мүшелері, хатшы

4

Педагогтерге біліктілік санаттарын беру (растау) қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 11 мамырдағы № 192 бұйрығы

қазан

АК  төрағасы, хатшы

5

Аттестаттаудан өтетін педагогтардың сабақтарына және іс-шараларына  қатысу.

жыл бойы

АК мүшелері

6

Аттестаттаудан өтетін қызметкерлердің оқу құжаттарының сапасын мен  оның  жүргізуін тексеру.

жыл бойы

АК мүшелері, әдіскер

7

Аттестаттаудан өтетін педагог қызметкерлердің шығармашылық есептерін тыңдау,  жұмыстарына сараптама жүргізу.

қаңтар

АК мүшелері

8

ПЦК жетекшілерінің  аттестаттаудан өтетін педагогтардың   оқу және әдістемелік жұмыстары бойынша  жүргізген сарапатамасы

ПЦК жетекшілері

9

Аттестаттаудан өтетін педагог қызметкерлердің құжаттарының сапасы

жыл бойы

АК мүшелері

10

Аттестаттаудан өтетін қызметкерлердің құжаттарын сараптамадан өткізетін сараптама комиссиясының құрамын бекіту, бұйрық шығару.

қаңтар

АК төрағасы

11

Колледжішілік аттестатаудан өтетін инженер педагог қызметкерлерді аттестаттау туралы.

ақпан

АК мүшелері

12

Өтініш берген санаттың сәйкестігі (сәйкес еместігі) көрсетілген сараптама  тобының  қорытындысы қызметкерлерді сараптаманың қортындысымен  таныстыру

наурыз

Директордың ОІЖ орынбасары, хатшы

13

Бірінші және жоғары біліктілік санаттары бойынша аттестаттаудан өтетін  қызметкерлердің құжаттарын  облыстық аттестаттау  комиссиясына ұсыну.

Хатшы, кадр бөлімі

14

Жоғары, бірінші, екінші біліктілік санаттан өткен педагог қызметкерлердің куәліктерін дайындау.

сәуір

АК хатшысы, кадрлар бөлімінің меңгерушісі

15

Аттестаттау комиссия жұмысының қорытындысы туралы.

мамыр

Директордың ОІЖ орынбасары

16

2021-2022  оқу жылында жоспарлы түрде аттестаттаудан өтетін қызметкерлердің тізімін анықтау, өтініштерін қабылдау

хатшы

 

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢМЕМЛЕКЕТТІК РӘМІЗДЕРІ ТУРАЛЫ»  КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ ЗАҢЫН

ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ БОЙЫНШААРНАЛҒАН ЖЫЛДЫҚ ЖОСПАРЫ

 

р/с

 

атқарылатын іс-шаралар

 

орындалу мерзімі

 

жауаптылар

1

«Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Рәміздері туралы»

Конституциялық Заңын жүзеге асыруға арналған жұмыс жоспарын жасау, жауапты тұлғаларды тағайындау туралы бұйрық дайындау, бекіту

қыркүйек

директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары

2

Колледждегі стандартқа сәйкес келмейтін, ескірген мемлекеттік рәміздерді ауыстыру жұмыстарын жүргізу

үнемі

комиссия мүшелері

3

Колледж студенттерінен Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Рәміздерінің тарихынан  сауалнама алу

қазан-желтоқсан

комиссия мүшелері

4

Колледжде өткізілетін салтанатты іс-шараларда ҚР Гимнінің орындалуын қамтамасыз ету, құрмет қалыптастыру

жыл бойы

директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары

5

Мемлекеттік рәміздер саласындағы нормативтік  құқықтық актілер жинағындағы (2019ж) ережелердің орындалуын қамтамасыз ету

жыл бойы

директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары

6

Мемлекеттік рәміздерді насихаттау мақсатында тәрбиелік іс-шаралар өткізу  ( ашық тәрбие сағаты, дөңгелек үстел, шығарма)

жоспар бойынша

директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары

7

Колледжішілік  «Мемлекеттік  рәміздерім –мақтанышым!»  атты тақырыпта Гимн айтудан байқау өткізу

желтоқсан

директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары

8

 Қазақстан Республикасының 2019 жылы 28.06. шыққан №454 Қаулысын жұмыс барысында қолдау мен  насихаттау жұмыстарын жүргізу

үнемі

комиссия мүшелері

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ТІЛДЕРДІ ДАМЫТУ МЕН ҚОЛДАНУДЫҢ 2011-2020 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН                                                                            МЕМЛЕКЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫН   ІСКЕ АСЫРУҒА АРНАЛҒАН ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ

 

р/с

Іс-шаралар атауы

Орындалу мерзімі

Орындауға жауаптылар

1.       

Іс қағаздарды мемлекеттік тілде жүргізуді жалғастыру және қадағалау

жыл бойы

Директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары

2.       

Педагогикалық, әдістемелік-нұсқау жиындарының, әдістемелік кеңес отырыстарының хаттамаларын қазақ тілінде жүргізуді жалғастыру

жыл бойы

Әдіскер

3.       

Кітапхана қорын қазақ тіліндегі оқу құралдармен, сөздіктермен, анықтамалармен, көркем әдеби шығармалармен, ғылыми-әдістемелік журналдармен, электронды оқулықтармен толықтыру

жыл бойы

Колледж әкімшілігі

4.       

Колледж кітапханасын, қазақ тілі мен әдебиеті кабинетін мемлекеттік тілдегі газет-журналдармен, көркем шығармалармен толықтыру

жыл бойы

Колледж әкімшілігі

5.       

Жыл сайын өткізілетін қалалық байқауларға қатысу

байқау                ережесіне сәйкес

Тіл мамандары

6.       

Өзге ұлт өкілдері арасында өткізілетін қалалық байқауларға қатысу

байқау                 ережесіне сәйкес

Тіл мамандары

7.       

Қазақ, орыс, ағылшын тілі пәндері оқытушыларының біліктілігін арттыру курстарынан өтулерін ұйымдастыру

жоспар бойынша

Әдіскер

8.       

«22 қыркүйек – Қазақстан халықтарының тілдері күні» мерекесіне арналған тілдер апталығын өткізу

қыркүйек

Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары

9.       

Колледждің тіл мамандарының үздік мақалаларын, авторлық жұмыстары мен әдістемелік жұмыстарын «Ашық сабақтар» сайтына жариялау

жыл бойы

Әдіскер

Тіл мамандары

10.   

Қазақ тілі мен әдебиеті, ағылшын кабинеттеріндегі дидактикалық материалдарды безендіруді жалғастыру

жыл бойы

Тіл мамандары

11.   

Қазақ, орыс және ағылшын тілі пәндері бойынша студенттердің білім сапасы мен үлгерім мониторингісін жүргізу

жартыжылдық сайын

Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары

12.   

Бірыңғай орфографиялық тізімнің орындалуын қадағалау

(студенттердің жұмыс дәптерлері)

жоспар бойынша

Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары

13.   

Мемлекеттік тілді меңгеруді насихаттау мақсатында сабақтан тыс

іс-шаралар ұйымдастыру

жыл бойы

Тіл мамандары

 

 

 

ҚАМҚОРШЫЛЫҚ КЕҢЕСІНІҢ 2020-2021 ОҚУ ЖЫЛЫНА АРНАЛҒАН ЖҰМЫС

ЖОСПАРЫ

 

р/с

Іс-шаралар атауы

мерзімі

жауапты қызметкер

 

1.

Қамқоршылық кеңестің 2020-2021 оқу жылының жұмыс жоспарын әзірлеу

тамыз

кеңес төрайымы, хатшы

 

2.

Қамқоршылық кеңестің басшысын және хатшысын сайлау

тамыз

кеңес мүшелері

3.

 

 Қамқоршылық кеңес мүшелерінің  оқуға түсуші талапкерлермен  өткізілетін сұхбаттасуға қатысуы

тамыз

кеңес төрайымы

4.

Ата-анасының қамқорлығынсыз қалған білімгерлерді,  аз қамтамасыз етілген отбасы және көпбалалы отбасынан шыққан білім алушыларды  тегін ыстық тамақпен қамтамасыз ету.

  Ата – анасының қамқорлығынсыз қалған және жағдайы төмен отбасы балаларын  жатақханамен  қамтамасыз ету.

қыркүйек

әкімшілік, топ  жетекшілер, ата-аналар комитетенің төрайымы

5.

Білімалушылардың жатақханаға орналасу өтініштерінің орындалуын  қадағалау.

қыркүйек-қазан

кеңес мүшелері,

әкімшілік

6.

Қамқоршылық кеңестің  отырысын өткізу. Жасалып жатқан жұмыстарға есеп беру

 

қараша, ақпан,

мамыр

 

кеңес төрайымы

7.

 Колледждің 2021-2022 оқу жылының  штаттық кестесін және сметасын  қаражатының дұрыс жұмсалуын қадағалау

ақпан

бас есепші

8.

Біліктілік және аттестаттау емтихан комиссияларының құрамында кәсіпорын мамандарының қатысуын қамтамасыз ету

кестеге сәйкес

кеңес мүшелері,

директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары

9.

«Нәтижелі жұмыспен және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған бағдарламасы» бойынша мамандық алатын білімгерлер үшін оқу шеберханаларын  көрнекіліктермен толықтыруларын бақылау

жоспар бойынша

директордың өндірістік оқыту ісі жөніндегі орынбасары, аға шебер

10.

Оқу бітіретін  ата – анасының қамқорлығынсыз қалған  283-толптың студенті  Сугурбаев Бахтиярдың мемлекет тарапынан бөлінетін қаражатты алуына басшылық жасау, жұмысқа орналасуына немесе  оқуға түсуіне көмек беру.

маусым

колледж әкімшілігі, кеңес мүшелері

11.

 

Колледждің ішкі тәртібі және ережесі мен жарғысына сәйкес колледж білімгерлерінің құқықтары мен міндеттерінің қорғалуын қадағалау

үнемі

кеңес мүшелері

12.

Білім алушылардың  денсаулығын жақсарту мен қорғау бойынша іс – шараларды ұйымдастыру, медициналық қызмет көрсету қызметін жақсарту .

жыл бойы

колледж әкімшілігі, медбике

13.

2020-2021 оқу жылындағы атқарылған жұмыстарға  есеп беру

сәуір

колледж директоры

14.

 Колледждің ағымдағы жөндеу жұмыстары бойынша мәлімет беру

кестеге сай

 директордың шаруашылық жөніндегі орынбасары

15.

2021-2022 оқу жылына білім алушыларды қабылдау

  маусым-    

     тамыз

қабылдау комиссия мүшелері

16.

Оқу орнының техника қауіпсіздігі мен санитарлық талаптың орындалуын қадағалау

үнемі

директордың ШІЖ орынбасары, медбике

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА  ҚАРСЫ ІС – ҚИМЫЛ ТУРАЛЫ» ҚР ЗАҢЫН

ІСКЕ АСЫРУҒА  БАҒЫТТАЛҒАН  ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ  2020-2021 ОҚУ  ЖЫЛЫНА АРНАЛҒАН  ЖОСПАРЫ

 

№  р/с

Жұмыстың атауы

Өткізілу мерзімі

Жауаптылар

1.       

 

«Сыбайлас  жемқорлыққа  қарсы іс-қимыл  туралы» ҚР заңын  және  Қазақстан Республикасының  2015-2025 жылдарға арналған  сыбайлас  жемқорлыққа  қарсы  стратегиясын  жүзеге  асыру  мақсатында жұмыс  жасау

Жыл  бойы

Колледждің  ұжымы

2.       

Білім  алушыларды  колледждің  Жарғысысмен, « Сыбайлас  жемқорлыққа  қарсы іс-қимыл  туралы» ҚР заңымен  таныстыру

Қыркүйек

Топ  жетекшілері

3.       

Білім  алушылардан  ақша  жинауды  және  оларды  шаруашылық  жұмыстарына тартуды  болдырмау  мақсатында  бұйрық  шығару

Қыркүйек

Директордың  өндірістік  оқу  ісі жөніндегі орынбасары

4.       

Ақша  жиануды  болдырмау  мақсатында  білім  алушылармен  әңгімелесу

Жыл  бойы

Директордың  өндірістік  оқу  ісі жөніндегі орынбасары

5.       

«Сенім  телефоны » мен «Сенім  жәшігінің»  тұрақты  жұмыс жасауын  қамтамасыз  ету

Жыл  бойы

Психолог

6.       

«Сенім  телефоны» мен «Сенім жәшігі» арқылы  қабылданған  ақпараттар бойынша  анықтау  жұмыстарын  жүргізу

Ай сайын

Директор

7.       

Білім  алушылардың  жатақханамен  қамтамасыз  ету  барысында  бірыңғай талаптардың  сақталуын  қадағалау

Жыл  бойы

Диретордың  тәрбие  ісі жөніндегі  орынбасары

8.       

«Таза сессия», «Парасыз  емтихан»  акцияларын  ұйымдастыру

Жартыжылдық сайын

Директордың  оқу  ісі  жөніндегі  орынбасары

9.       

Мемлекеттік  қызмет көрсетуде  белгіленген стандарттардың   орындалуын  және сыбайлас  жемқорлықтың  орын алмауын  қадағалау

Жыл  бойы

Директордың  кәсіптік оқыту жөніндегі орынбасары

10.   

Медициналық  қызмет  көрсетуде  дәрі-дәрмектің  орынды  жұмсалуын  қадағалау

Жыл  бойы

Диретордың  тәрбие  ісі жөніндегі  орынбасары

11.   

Мемлекеттік  сатып  алуды  жүзеге  асыруда   жекелеген  кәсіпкерлердің  мүдделерін  жоғары  қоюды  болдырмауды  қадағалау

Жыл  бойы

Бас есепші

Директор

12.   

Оқыту  үрдісінде (аралық және  қорытынды  аттестаттау   барысында ) білім  алушылардан  ақша емесе  материалды  заттар  алуды  болдырмауды  қадағалау

Жыл бойы

Директордың  оқу  ісі  жөніндегі  орынбасары

13.   

Коледждің  автокөліктерін  жалға  беру  кезінде  бірыңғай  талаптардың  сақталуын  қадағалау

Жыл бойы

Директордың  шаруашылық ісі  жөніндегі  орынбасары

14.   

Білім алушылардың  шаруашылық  жұмыстарға  тартылмауын  қадағалау 

Жыл бойы

Аға шебер

15.   

Білім алушылардың  құқықтық  сауаттылығын  арттыру  мақсатында  «Нұр Отан» партиясы мен «Жас  Отан»  жастар  қанатының  өкілдерімен  және  басқа тиісті  органдардың  өкілдерімен  кездесулер  өткізу

Жоспар  бойынша

Диретордың  тәрбие  ісі жөніндегі  орынбасары

16.   

Колледжде  сыбайлас жемқорлықтың  алдын-алу   мақсатында  қызметкерлер мен білім  алушылар  арасында  сауалнама жүргізу

Мамыр

Психолог

17.   

Жастар үйінің  білім алушыларымен  «Жемқорлықсыз  қоғам – өмір  талабы» тақырыбында  дөңгелек  үстел өткізу

Қаңтар

Тәрбиешілер

18.   

«Жемқорлыққа жол жоқ!» тақырыбында  барлық  топтарда  ашық тәрбие  сағатын  өткізу

Ақпан

Диретордың  тәрбие  ісі жөніндегі  орынбасары

19.   

Білім  алушыларда  сыбайлас  жемқорлыққа  қарсы мәдениет пен  көзқарасты  қалыптастыру  және  нығайту  мақсатында  «Адал ұрпақ»  клубының  жұмысын  ұйымдастыру

Жоспар  бойынша

Диретордың  тәрбие  ісі жөніндегі  орынбасары

Кітапханашы

20.   

Сыбайлас  жемқорлықты  болдырмау  мақсатында  атқарылған  жұмыстар  туралы  ақпаратты  білім  басқармасына  жіберу

Қажеттілігіне  қарай

Директордың  оқу  ісі  жөніндегі  орынбасары

 

 

 

 «ЖАЛПЫҒА  ОРТАҚ ЕҢБЕК ҚОҒАМЫ» ИДЕЯСЫН  ІЛГЕРІЛЕТУ ЖӨНІНДЕГІ

 ІС-ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ                                                                                                         

 

р/с

Іс-шаралар атауы

Орындалу мерзімі

Орындауға жауаптылар

         1.          

«Жалпыға  ортақ Еңбек Қоғамы» идеясын  ілгерілету жөніндегі  іс-шаралар жоспарын әзірлеу

қыркүйек

Директордың өндірістік оқу                 ісі жөніндегі орынбасары

         2.          

Түлектердің жұмыспен қамтылу мониторингін жүргізу

жыл бойы

Директордың өндірістік оқу                 ісі жөніндегі орынбасары

         3.          

«Жұмыспен қамтудың жол картасын» жүзеге асыруға қатысу

жоспар бойынша

Директордың кәсіптік оқыту жөніндегі орынбасары

         4.          

Жетістікке жеткен педагогтарды грамоталарға, марапаттарға ұсыну

Атаулы даталарға қарсы

Директордың өндірістік оқу                 ісі жөніндегі орынбасары

         5.          

Колледждің еңбек ардагерлері туралы қарттар күні қарсаңында мақала жазу

қазан

Директордың кәсіптік оқыту жөніндегі орынбасары

         6.          

«Қарттары бар ел- қазыналы ел» тақырыбында еңбек ардагерлерімен кездесу өткізу

қазан

Директордың тәрбие                 ісі жөніндегі орынбасары

         7.          

Мектеп оқушылары арасында жұмысшы мамандықтарын насихаттау мақсатында кәсіби бағдар беру жұмыстарын ұйымдастыру

 қаңтар-маусым

Директордың тәрбие                 ісі жөніндегі орынбасары

         8.          

Мамандықтардың мәртебесін арттыру мақсатында колледж білім алушылары арасында іс-шаралар өткізу

 

жоспар бойынша

Директордың тәрбие                 ісі жөніндегі орынбасары, кәсіптік оқыту жөніндегі орынбасарлары

         9.          

Кәсіпорындарға саяхаттар ұйымдастыру

жоспар бойынша

Директордың кәсіптік оқыту жөніндегі орынбасары

       10.        

Кәсіби шеберлік байқауларын өткізу

жоспар бойынша

Директордың кәсіптік оқыту жөніндегі орынбасары

       11.        

Көрмелер  ұйымдастыру

жоспар бойынша

Директордың кәсіптік оқыту жөніндегі орынбасары

       12.        

«Мен таңдаған мамандық»  ақпараттық сағатын өткізу

сәуір

Директордың кәсіптік оқыту жөніндегі орынбасары

       13.        

Атқарылған жұмыстар туралы ақпаратты білім басқармасына жіберу

жыл бойы

Директордың өндірістік оқу                 ісі жөніндегі орынбасары

 

КОЛЛЕДЖДІҢ МЕДИЦИНАЛЫҚ ҚЫЗМЕТІНІҢ ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ

 

Атқарылтын жұмыстар

Мерзімі

Жауаптылар

1.

Колледж қызметкерлерінің медициналық тексеруден өткізу. Арнайы журналға өткен күндерін тіркеу.     

қыркүйек

фельдшер

2.

Студенттерді жатақханаға орналастыру. Жеке бас тазалығын күнделікті қолданылатын заттарын тексеру.

үнемі

фельдшер

3.

Жаңа студенттер арасында денсаулығына байланысты арнайы топ құру, олармен жұмыс жүргізу.

үнемі

фельдшер

   4.

Студенттерді медициналық тексерістен өткізіп,созылмалы ауруы бар оқушыларды диспансерлік есепке алу, оларды қадағалау.

кесте бойынша

фельдшер

5.

Жатақханадағы студенттердін бөлме тазалығын  және төсек тазалығын тексеру.

апта сайын

фельдшер

6.

Қышыма және педикулез туралы әңгіме өткізу, парақшалар тарату.

қыркүйек

фельдшер

7.

«Қотыр, Эпидермофатия» тақырыбында тері аурулары туралы әнгіме өткізу.

қазан

фельдшер

8.

«Короновирус нфекциясы» тақырыбында студенттер арасында  әңгіме өткізу.

қазан

           фельдшер 

 

9.

Аптасына бір рет оқу кабинеттері мен шеберхана, жатақхана тазалығын тексеру.

апта сайын

фельдшер

10.

Темекінің, насыбайдың және т.б. адам ағзасына зиянды заттар туралы облыстық наркология дәрігерімен кездесу өткізу.

қараша

нарколог дәрігерімен

кездесу

11.

Желшешек  ауруы туралы мәлімет беру.

қараша

фельдшер

12.

Айына бір рет студенттерді педикулез бен қотырға қарсы тазалығын тексеру.

айына бір рет

фельдшер

13.

Өте қауіпті жыныстық жолмен таралатын«СПИД,ВИЧ сифилис,гонорея» аурулары туралы баяндамамен таныстыру.

желтоқсан

фельдшер

14.

Студенттерге дұрыс тамақтану және адам ағзасына йодтың жетіспеушілігінен туындайтын аурулар туралы ақыл-кеңес беру.

желтоқсан

фельдшер

15.

Жоспар бойынша 2004 жылы туылған ер балаларды әскери бөлімге  қан, несеп,  зертханалық сынама өткізуге апару.

қаңтар

Қалалық емхана

16.

Жоспар бойынша 2004 жылы туылған студенттерге дифтерияға «АДСМ» қарсы екпе егу.»

ай сайын

Қалалық емхана

17.

Тұмаудың алдын алу бойынша ақыл-кеңес беру аурудың алдын алу туралы  парақшаларды тарату.

қаңтар

фельдшер

18.

Студенттерді  2021 жылғы кезекті флюорографиядан өткізу.

ақпан

Қалалық емхана

19.

«Туберкулезден сақтанайық» ауруы туралы студенттерге мәлімет беру, фтизиатрмен маман дәрігерлермен кездесу өткізу.

ақпан

фельдшер

20.

Студенттер арасында қан аздық «Анемия» ауруына шалдыққандармен әңгіме өткізу .Қан аздық туралы парақшалар тарату.

наурыз

фельдшер

21.

Облыстық өкпе ауруын емдейтін аурухана дәрігері фтизиатрмен «Туберкулезден қорғанайық» атты кездесу өткізу.

наурыз

Фтизиатрмен кездесу

22.

«Кене энцефалиті» кенеден сақтану тақырыбында әңгіме өткізу.

сәуір

фельдшер

23.

Студенттерге «Созылмалы Гастрит » ауруы туралы баяндама оқу. Асқазан ауруынан сақтану  туралы парақшалар тарату.

мамыр

фельдшер

24.

Оқу бітіретін студенттердің денсаулық паспорттарын таратып беремін.

маусым

фельдшер

25.

Қызметкерлерге медициналық кітапшаларын таратып беремін.

маусым

фельдшер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТҮЛЕКТЕРДІ ЖҰМЫСПЕН ҚАМТУҒА БАҒЫТТАЛҒАН  ІС-ШАРАЛАРДЫҢ

 ЖОСПАРЫ                                                                                                                                                                                                      

№ р/с

Іс-шаралардың аталуы

Өткізілу мерзімі

Жауаптылар

      1.             

3 курс білім алушыларының практикадан өтуін ұйымдастыру барысында олардың  жұмыспен қамтылу мүмкіндігін ескеру

Оқу кестесіне сай

Директордың өндірістік оқу жөніндегі орынбасары

      2.             

Бітірушілер практикадан  өткен кәсіпорындардың басшылығымен оларды жұмысқа қабылдау туралы келіссөздер жүргізу

Қажеттілігіне қарай

Колледж әкімшілігі

      3.             

Түлектердің жұмысқа орналасқандығы туралы анықтамаларды жинау

Шілде-қыркүйек

Аға шебер

      4.             

Түлектермен байланысты  үзбей жұмыспен қамтылуы туралы құжаттарды жинап, есеп беру

Үнемі

Өндірістік оқу шеберлері мен топ жетекшілері

      5.             

Колледж түлектерінің жұмыспен қамтылу мониторингін жүргізу

2020-2021 оқу жылы

Директордың өндірістік оқу жөніндегі орынбасары

      6.             

Жетім балалар үйінің түлектерін жұмыспен қамтамасыз ету шараларын  «НұрОтан», Жастар саясатымен  бірлесе іске асыру

2020-2021 оқу жылының 2 ж/ж

Директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары

      7.             

Колледж түлектерін «Жастар практикасы» бағдарламасы бойынша тағылымдамадан өтуін қамтамасыз ету үшін Талдықорған қаласының жұмыспен қамту орталығымен тығыз байланыс орнату

Үнемі

Директордың өндірістік оқу жөніндегі орынбасары

      8.             

Түлектерді жұмыспен қамту ісіне Алматы облысының кәсіпкерлер палатасының өкілдерін тарту

Қажеттілігіне қарай

Директордың өндірістік оқу жөніндегі  орынбасары

      9.             

Колледждің сайты арқылы түлектермен кері байланысты орнату

Үнемі

Директордың өндірістік оқу жөніндегі орынбасары

  10.             

Қалалық және облыстық «Бос жұмыс орындары жәрмеңкелеріне» колледж түлектерінің қатысуын қамтамасыз ету

Қажеттілігіне қарай

Директордың өндірістік оқу жөніндегі орынбасары

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТАЛАПКЕРЛЕРДІ ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ

 

р/с

Өткізілетін іс-шаралар

Жауаптылар

1

Қабылдау комиссиясын  құрамын құру туралы бұйрығы

Қабылдау комиссиясының төрағасы

2

Қабылдау комиссиясының ережесін құру және бекіту

Қабылдау комиссиясының жауапты хатшысы

3

Қабылдау комиссиясының кабинетін жабдықтау және қажетті ақпараттық материалдармен қамтамасыз ету.

Қабылдау комиссиясының жауапты хатшысы, техникалық хатшы

4

Қабылдау комиссиясының құжаттарын дайындау

Қабылдау комиссиясының жауапты хатшысы, техникалық хатшы

5

Қабылдау комиссия жұмысын бастау, құжаттарды қабылдау

Техникалық хатшы

6

Облыстық және жергілікті баспа беттеріне және телеарнаға хабарландыру беру

Техникалық хатшы

7

Білім басқармасына 10 күн сайын ақпарат беріп отыру

Техникалық хатшы

8

Құжаттарды қабылдау жұмысын аяқтау

 

Техникалық хатшы

9

Оқуға қабылданған талапкерлерді сұхбаттасудан өткізу

Комиссия мүшесі

10

Колледжге қабылданған білім алушылардың құжаттарын оқу бөліміне өткізу

Техникалық хатшы

11

Колледжге қабылданған білім алушылардың ата –аналарымен келісім шарт жасау

Колледж директоры

12

Колледжге қабылданған білім алушыларды қабылдау бұйрығын шығару

Б.Самалбаев

13

2020-2021  оқу жылының кабылдау комиссиясының есебін  педагогикалық  кеңесте тыңдау

Жауапты хатшы,

техникалық хатшы