28/05/2022 Сенбі
«Алматы облысының білім басқармасы» ММ
«Талдықорған гуманитарлық-техникалық колледжі» МКҚК

Нормативтік құқықтық актілер

«Талдықорған гуманитарлық-техникалық колледжі» МКҚК басшылыққа алатын  нормативтік-құқықтық құжаттары: 

 1.Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі № 319-III «Білім туралы» Заңы (2012 жылғы 28 желтоқсандағы редакцияда және толықтырулармен).

 1. Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 11 шілдедегі № 151 Қазақстан Республикасының «Тіл туралы Заңы».
 2. «Білім берудің тиісті деңгейіне мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 31 қазанындағы № 604 Бұйрығы.
 3. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2009 жылғы 13 шілдедегі № 338 «Педагогикалық қызметкерлер мен тұлғаларға теңестірілген тұлғалардың үлгілік біліктілік сипаттамаларын бекіту туралы» бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 09.06.2011 жылғы № 241 бұйрығымен.
 4. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 27.01.2016 ж. №87 бұйрығына сәйкес «Білім және ғылым саласындағы мемлекеттік қызметтің стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2015 жылғы 16 сәуірдегі № 212 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы».
 5. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 18.10.2018 ж. №578 қаулысына сәйкес «Техникалық және кәсіптік білім берудің кәсіптік оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында білім алуға қабылдаудың үлгілік қағидаларын бекіту туралы
 6. "Білім алушыларды білім беру ұйымдарының түрлері бойынша ауыстыру және қайта қабылдау қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 20 қаңтардағы № 19 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы
 7. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2014 жылғы 4 желтоқсандағы № 506 бұйрығына сәйкес «Білім беру ұйымдарында білім алушыларға арналған академиялық демалыс беру ережесін бекіту туралы» бұйрығы. Негізі ҚР Білім және ғылым министрінің 10.03.2017 ж. №110 бұйрығы.
 8. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 22 қаңтардағы № 72 бұйрығына сәйкес «Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2015 жылғы 15 маусымдағы № 384 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» бұйрығымен «Оқытушыларға типтік оқу бағдарламаларын және типтік оқу бағдарламаларын бекіту туралы» бұйрығы.
 9. Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру мамандықтары бойынша үлгілік оқу бағдарламалары мен үлгілік оқу жоспарларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2017 жылғы 31 қазандағы № 553 бұйрығы.

11.Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2016 жылғы 22 қаңтардағы № 72 бұйрығына сәйкес «Техникалық және кәсіптік білім мамандықтары бойынша типтік оқу бағдарламаларын және типтік оқу бағдарламаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 15.06.2015 ж.бұйрығы.

 1. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрі м.а-ның 2012 жылғы 13 желтоқсандағы № 615 бұйрығының редакциясында «Білім беру ұйымдарының білім беру қызметінде қолданатын қатаң есептілік құжаттарының нысанын бекіту туралы» . Негізі Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2007 жылғы 23 қазандағы № 502 бұйрығы.
 2. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 13 мамырдағы № 318 бұйрығының редакциясындағы «Студенттердің академиялық үлгеріміне, аралық және соңғы дайындыққа тұрақты мониторинг жүргізудің үлгі ережесін бекіту туралы» . Негізі Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 18 наурыздағы № 125 бұйрығы.
 3. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 12 наурыздағы № 320 бұйрығы «Әлеуметтік көмек көрсететін азаматтарға әлеуметтік көмек көрсетудің мөлшерін, көздерін, түрлері мен ережелерін бекіту туралы» 2015 жылғы 25 сәуірдегі № 326 қаулысымен өзгертілді.
 4. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 1 ақпандағы №702 қаулысының редакциясында «Білім беру ұйымдарында оқитын студенттерге мемлекеттік стипендияларды тағайындау, төлеу және мөлшерін бекіту ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 07 ақпандағы №116 қаулысы.
 5. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 26.01.2015 ж.

№ 79 бұйрығының редакциясында «Техникалық және қызметтік жұмыстың мамандықтарына (мамандықтарына) кәсіптік даярлық пен біліктілік деңгейін бағалау ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 18 маусымдағы бұйрығы .

 1. «Білім беру қызметтерін көрсетудің типтік шартының нысандарын және кәсіптік практиканы жүргізудің стандартты шартын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 01.02.2016 жылғы №93 бұйрығы.
 2. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 27.01.2016 жылдан №83 бұйрығына сәйкес «Білім және ғылым саласындағы мемлекеттік

қызметшілерді аттестаттаудан ережелері мен шарттарын бекіту туралы», сондай-ақ оқытушылар мен соған тең тұлғаларды аттестаттау шарттары және

«Мектепке дейінгі, бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында лауазымдарда болу» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 17.10.2017 ж. № 530 бұйрығының редакциясында көрсетілнен.

 1. "Білім беру ұйымдарында қамқоршылық кеңестің жұмысын ұйымдастыру және оны сайлау тәртібінің үлгілік қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2017 жылғы 27 шілдедегі № 355 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 2 сәуірдегі № 123 бұйрығы.
 2. «Кәсіптік тәжірибені ұйымдастыру мен жүргізу ережесін және ұйымды тәжірибе негізі ретінде анықтау ережелерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 29.01.2016 ж. №107 бұйрығы.
 3. «Кәсіптік-техникалық білім беру саласындағы әлеуметтік әріптестік комиссияларының үлгі ережесін және жұмыс тәртібін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2013 жылғы 29 тамыздағы № 361 бұйрығы.
 4. «Педагогикалық этика туралы заңды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрі м.а-ның 08.01.2016 ж. №9 бұйрығы.
 5. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы Қазақстан Республикасының Заңы 2015 жылғы 18 қарашадағы № 410-V ҚРЗ.
 6. Қазақстан республикасының 2015-2025 жылдарға арналған «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегия туралы» 2014 жылғы 26 желтоқсанындағы №986 Жарғысы.
 7. «Дуальды оқытуды ұйымдастыру ережелерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 21 қаңтардағы

№ 50 бұйрығы.

 1. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 30 қаңтардағы № 150 қаулысымен өзгертілген «Педагог қызметкерлер мен тұлғаларға теңестірілген тұлғалардың білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру ұйымдарының типтік штатын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 30 қаңтардағы № 77 қаулысы.
 2. «Жіктеушінің талаптарына сәйкес техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім берудің оқу мерзімі мен білім берудің деңгейі бойынша кәсіптер мен мамандықтардың тізімін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 22 қаңтардағы

№ 65 бұйрығы.

 1. «Білім беру объектілеріне қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық талаптар» санитарлық ережелер туралы 16.08.2017 жылғы №611 Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің бұйрығы.
 2. Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігінің Техникалық реттеу және метрология комитетінің 2008 жылғы 3 маусымдағы № 273 бұйрығымен бекітілген және қолданысқа енгізілген Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру мамандықтарының жіктеуіші және Министрліктің Техникалық реттеу және метрология комитетінің бұйрығымен өзгертулер мен толықтырулар енгізілді. Негізі Қазақстан Республикасының инвестициялары мен дамуы туралы 01.07.2017 ж. № 186 бұйрық.
 3. «Әдістемелік ұсыныстарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 05.04.2004ж. № 287 бұйрығы (курстық жұмысты (жобаны) енгізу және қорғау практикасын ұйымдастыру және жүргізу туралы.
 4. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2007 жылғы 29 қарашадағы №583 «Білім беру, әдістемелік және ғылыми-әдістемелік жұмыстарды ұйымдастыру және жүзеге асыру ережесін бекіту туралы» бұйрығы.
 5. «Әдістемелік (әдістемелік, ғылыми-әдістемелік) кеңестің және оны сайлау тәртібінің қызметі туралы үлгі ережені бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2007 жылғы 21 желтоқсандағы № 644 бұйрығы.
 6. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 08.01.2015 ж.

№ 12 бұйрығының редакциясында «Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының типтері бойынша типтік қызмет регламентін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2013 жылғы 11 қыркүйектегі № 369 бұйрығы.

 1. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 29 желтоқсандағы Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған бағдарламасын бекіту туралы № 919 қаулысы.
 2. "Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру саласында көрсетілетін мемлекеттік қызметтер стандарттарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 15 мамырдағы № 205 бұйрығы.
 3. Пандемия кезеңінде білім беру ұйымдарында COVID-19 коронавирустық инфекцияның таралуына жол бермеу жөніндегі шараларды күшейту туралы 01.04.2020 жылғы №123 бұйрығы.

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 18 наурыздағы № 125 бұйрығына 2-қосымша.

 

 Қазақстан Ресубликасының Білім және ғылым министрі 2021 жылғы 16 қыркүйектегі №472 бұйрығына 4-қосымша. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 6 сәуірдегі №130 бұйрығына 4-қосымша.

 

 ТжКБ ұйымдарының академиялық дербестігін ескере отырып, оқу жұмыс жоспарлары мен бағдарламаларын әзірлеу бойынша ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫМДАР