"Талдықорған гуманитарлық-техникалық колледжі" МКҚК
0

Мамандықтар

Талдықорған гуманитарлық-техникалық колледжі орта мектептің негізгі сатысы (9 сынып) және жоғарғы сатысы (11 сынып) негізінде төмендегі мамандықтар бойынша мамандар даярлайды:

  1. 0402000 Дизайн (бейін бойынша)
  2. 0901000 Электрстанциялар мен желілердің электр жабдықтары (түрлері бойынша)
  3. 1114000 Дәнекерлеу ісі (түрлері бойынша)
  4. 1306000 Радиотехника және байланыс (түрлері бойынша)
  5. 1401000 Ғимараттар мен құрылымдарды салу және пайдалану.
  6. 1403000 Ішкі санитарлық техникалық құрылғыларды, желдеткіштер мен инженерлік жүйелерді құрастыру.
  7. 1414000 Жиһаз өндірісі (түрлері бойынша)
  8. 0106000-«Бейнелеу өнері және сызу»
  9. 1402000-Жол-құрылыс машиналарын техникалық пайдалану(түрлері бойынша)
Талдықорған гуманитарлық –техникалық колледжінде оқытылатын мамандықтар
Мамандық атауы, коды
Код и наименование специальности
Мамандық атауы, коды
Код и наименование специальности
1

0402000 Дизайн (бейін бойынша)

0402000 Дизайн (по профилю)

0402022 «Көркемдік-әсемдеу жұмыстарын орындаушы»

0402022 «Испольнитель художественно-оформительских работ»

2

0901000 Электрстанциялар мен желілердің электр жабдықтары (түрлері бойынша)

0901000 Электрооборудование электрических станций и сетей (по видам)

0901012 «Электрмонтері»

0901012 «Электрмонтер»

3

1114000 Дәнекерлеу ісі (түрлері бойынша)

1114000 Сварочное дело (по видам)

1114042 Электргазымен дәнекерлеуші»

1114042 «Электрогазосварщик»

     
4

1306000 Радиотехника және байланыс (түрлері бойынша)

1306000 Радиоэлектроника и связь (по видам)

1306012 «Телекоммуникациялық желі және жүйе электромонтері.

1306012 «Электромонтер по телекоммуникационным сетям и системам»

5

1401000 Ғимараттар мен құрылымдарды салу және пайдалану.

1401000 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.

1401262 «Жалпы құрылыс жұмыстарының шебері»

1401262 «Мастер общестроительных работ»

6

1403000 Ішкі санитарлық техникалық құрылғыларды, желдеткіштер мен инженерлік жүйелерді құрастыру.

1403000 Монтаж и эксплуатация внутренних санитарно-технических устройств, вентеляции и инженерных систем (по видам)

1403062 «Пластмасса дәнекерлеуші»

1403062 «Сварщик пластмас»

7

1414000 Жиһаз өндірісі (түрлері бойынша)

 

1414012 «Жиһаз-жинақтаушы»

1414012 «Комплектовщик мебели»

8

0106000-«Бейнелеу өнері және сызу»

0106000-Изобразительное искусство и черчение

0106013 «Бейнелеу өнері және сызу пәнінің негізгі білім беру мұғалімі»

0106013-«Учитель изобразительного искусства и черчения основного средств образования»

9

1402000-Жол-құрылыс машиналарын техникалық пайдалану(түрлері бойынша)

1402000-Техническая эксплуатация дорожно-строительных машин (по видам)

140213 2-«Автогрейдер машинисі»

140213 2-«Машинист автогрейдера»